Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 4 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 8/2007 z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie odrzucenia wniosków o pozwolenie na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2007-01-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 4 POZ 7

9.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 8/2007 z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie odrzucenia wniosków o pozwolenie na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych (2), w szczególności jego art. 11 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje: Liczba wniosków o wydanie pozwoleń zawierających wcześniej ustalone refundacje dla niektórych przetworów mlecznych jest znaczna i posiada charakter spekulacyjny. Zdecydowano więc o odrzuceniu wszystkich wniosków o przynanie pozwoleń na wywóz dla tych produktów, złożonych w dniach 2, 3, 4, 5 i 8 stycznia 2007 r.,


Artykuł 1 Odrzuca się wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz zawierających wcześniej ustalone refundacje dla produktów oznaczonych kodami 0402 21 11 9300, 0402 21 11 9500, 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9300, 0402 21 19 9500, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9100, 0402 21 91 9200, 0402 21 91 9350, 0402 21 99 9100, 0402 21 99 9200, 0402 21 99 9300, 0402 21 99 9400, 0402 21 99 9500, 0402 21 99 9600, 0402 21 99 9700, 0402 29 15 9300, 0402 29 15 9500, 0402 29 19 9300, 0402 29 19 9500, 0402 29 19 9900, 0402 29 99 9100, 0402 29 99 9500, 0402 91 11 9370, 0402 91 19 9370, 0402 91 31 9300, 0402 91 39 9300, 0402 99 11 9350, 0402 99 19 9350, 0403 90 13 9300, 0403 90 13 9500, 0403 90 13 9900, 0403 90 33 9400, 0404 90 23 9130, 0404 90 23 9140, 0404 90 23 9150, 0404 90 83 9130, 0404 90 83 9150 i 0404 90 83 9170, złożone w dniach 2, 3, 4, 5 i 8 stycznia 2007 r. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 stycznia 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 234 z 29.8.2006, str. 4.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 4 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 11 z 20079.1.2007

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2004/552/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie aspektów działania europejskiego systemu radionawigacji satelitarnej mających wpływ na bezpieczeństwo Unii Europejskiej (  Dz.U. L 246 z 20.7.2004)

 • Dz. U. L4 - 10 z 20079.1.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1309/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (  Dz.U. L 208 z 11.8.2005)

 • Dz. U. L4 - 8 z 20079.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 9/2007 z dnia 8 stycznia 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L4 - 3 z 20079.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 7/2007 z dnia 8 stycznia 2007 r. zmieniające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L4 - 1 z 20079.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 6/2007 z dnia 8 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.