Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 44 POZ 60 - Strona 3

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1936/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w odniesieniu do uzgodnień stosowanych w przywozie niektórych produktów drobiowych i jajecznych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 44 POZ 60 - Strona 3

Strona 3 z 3

15.2.2007

w języku bułgarskim: w języku hiszpańskim: w języku czeskim: w języku duńskim: w języku niemieckim: w języku estońskim: w języku greckim: w języku angielskim: w języku francuskim: w języku włoskim: w języku łotewskim: w języku litewskim: w języku węgierskim: w języku maltańskim: w języku polskim: w języku portugalskim: w języku rumuńskim: w języku słowackim: w języku słoweńskim: w języku fińskim: w języku szwedzkim:

Продукт АКТБ — Регламент (ЕО) № 701/2003. Producto ACP — Reglamento (CE) no 701/2003. Produkt AKT – Nařízení (ES) č. 701/2003. AVS-produkt — Forordning (EF) nr. 701/2003. AKP-Erzeugnis — Verordnung (EG) Nr. 701/2003. AKV-toode — Määrus (EÜ) nr 701/2003. Προϊόν ΑΚΕ — Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 701/2003. ACP product — Regulation (EC) No 701/2003. produit ACP — règlement (CE) no 701/2003. Prodotto ACP — Regolamento (CE) n. 701/2003. ĀKK valstu produkts — Regula (EK) Nr. 701/2003. AKR produktas — Reglamentas (EB) Nr. 701/2003. AKCS-termék – 701/2003/EK rendelet. Prodott ta' I-ACP-Ir- Regolament (KE) Nru. 701/2003. Produkt AKP — rozporządzenie (WE) nr 701/2003. Produto ACP — Regulamento (CE) n.o 701/2003. Produs ACP — Regulamentul (CE) nr. 701/2003. Produkt AKT – Nariadenie (ES) č. 701/2003. Proizvod AKP – Uredba (ES) št. 701/2003. AKT-tuote — Asetus (EY) N:o 701/2003. AVS-produkt – Förordning (EG) nr 701/2003. B. Wpisy, o których mowa w art. 4 ust. 3


w języku niderlandzkim: ACS-product — Verordening (EG) nr. 701/2003.

w języku bułgarskim: w języku hiszpańskim: w języku czeskim: w języku duńskim: w języku niemieckim: w języku estońskim: w języku greckim: w języku angielskim: w języku francuskim: w języku włoskim: w języku łotewskim: w języku litewskim: w języku węgierskim: w języku maltańskim: w języku polskim: w języku portugalskim: w języku rumuńskim: w języku słowackim: w języku słoweńskim: w języku fińskim: w języku szwedzkim:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 701/2003. Reducción del derecho de aduana prevista en el Reglamento (CE) no 701/2003. snížení celní sazby podle nařízení (ES) č. 701/2003. Toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 701/2003. Ermäßigung des Zollsatzes gemäß der Verordnung (EG) Nr. 701/2003. ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 701/2003. Μείωση του δασμού, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 701/2003. Reduction of the customs duty as provided for in Regulation (EC) No 701/2003. réduction du droit de douane comme prévu au règlement (CE) no 701/2003. Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 701/2003. Regulā (EK) Nr. 701/2003 paredzētais muitas nodokļa samazinājums. Reglamente (EB) Nr. 701/2003 numatytas muito sumažinimas. A közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 701/2003/EK rendelet szerint. tnaqqis tad-dritt doganali komuni kif jipprovdi r- Regolament (KE) Nru701/2003. Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 701/2003. Redućão do direito aduaneiro como previsto no Regulamento (CE) n.o 701/2003. Reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 701/2003. Zníženie colnej sadzby v súlade s nariadením (ES) č. 701/2003. Znižanje carine, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 701/2003. Asetuksessa (EY) N:o 701/2003 säädetty yhteisen tullitariffin alennus. Nedsättning av tullsatsen i enlighet med förordning (EG) nr 701/2003.”.

w języku niderlandzkim: Verlaging van het douanerecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 701/2003.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 44 POZ 60 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L44 - 77 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1940/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L44 - 73 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1939/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji nr 462/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień w przywozie niektórych produktów z wieprzowiny pochodzących z Państw AKP (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L44 - 67 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1938/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L44 - 63 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1937/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2497/96 ustanawiające procedury stosowania w sektorze mięsa drobiowego uzgodnień przewidzianych w Układzie o Stowarzyszeniu i Umowie przejściowej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L44 - 3 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1935/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L44 - 1 z 200715.2.2007

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.