Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 47 POZ 21

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1965/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowującego kilka rozporządzeń dotyczących sektora wołowiny i cielęciny w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 47 POZ 21

Strona 1 z 13
16.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 47/21

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1965/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowującego kilka rozporządzeń dotyczących sektora wołowiny i cielęciny w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 408 z dnia 30 grudnia 2006 r.) Rozporządzenie (WE) nr 1965/2006 otrzymuje brzmienie:

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1965/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących sektora wołowiny i cielęciny w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 57 ust. 2, uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Artykuł 2 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 996/97 z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 0206 29 91 (3) zawiera wpisy we wszystkich językach Wspólnoty. Przepis te powinny obejmować wpisy w językach bułgarskim i rumuńskim. Artykuł 8 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1081/1999 z dnia 26 maja 1999 r. otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój (4) zawiera wpisy we wszystkich językach Wspólnoty. Przepisy te powinny obejmować wpisy w językach bułgarskim i rumuńskim oraz w językach tych państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 r. Artykuł 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 297/2003 z dnia 17 lutego 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego dla wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile (5) zawiera wpisy we wszystkich językach Wspólnoty. Przepisy te powinny obejmować wpisy w językach bułgarskim i rumuńskim. Artykuł 4 ust. 1 lit. a) oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2247/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania w sektorze wołowiny i cielęciny rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w sprawie uzgodnień mających zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) (6) zawierają wpisy we wszystkich językach Wspólnoty. Przepisy te powinny obejmować wpisy w językach bułgarskim i rumuńskim.

(5)

Konieczne są pewne dostosowania techniczne dotyczące niektórych zapisów językowych w kilku rozporządzeniach dotyczących sektora wołowiny i cielęciny z uwagi na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Artykuł 12 ust. 5 i art. 12a ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1445/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2377/80 (1) zawierają wpisy we wszystkich językach Wspólnoty. Przepisy te powinny obejmować wpisy w językach bułgarskim i rumuńskim. Artykuł 4 lit. d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 936/97 z dnia 27 maja 1997 r. otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole (2) zawiera wpisy we wszystkich językach Wspólnoty. Przepisy te powinny obejmować wpisy w językach bułgarskim i rumuńskim.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 47 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L47 - 15 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1964/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3491/90 (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 11 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1963/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 8 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1962/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w zastosowaniu art. 37 Aktu przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 3 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1961/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1396/98 ustanawiające procedury w celu stosowania w sektorze mięsa drobiowego rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji (  Dz.U. L 408 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L47 - 1 z 200716.2.2007

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.