Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 51 POZ 25

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2007/120/WPZiB z dnia 19 lutego 2007 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

Data ogłoszenia:2007-02-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 51 POZ 25

Strona 1 z 4
20.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/25

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2007/120/WPZiB z dnia 19 lutego 2007 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 2 Załącznik do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego wspólnego stanowiska. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 19 lutego 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe (1). Środki te wygasają w dniu 20 lutego 2007 r. Ze względu na sytuację w Zimbabwe obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB powinno zostać przedłużone na okres kolejnych 12 miesięcy. Wykaz osób podlegających środkom ograniczającym powinien zostać zaktualizowany,

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lutego 2007 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 Niniejszym przedłuża się do dnia 20 lutego 2008 r. obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB.

W imieniu Rady

M. GLOS

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 50 z 20.2.2004, str. 66. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2006/51/WPZiB (Dz.U. L 26 z 31.1.2006 str. 28).

L 51/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.2.2007

ZAŁĄCZNIK Wykaz osób, o których mowa w art. 4 i 5 wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB 1. Mugabe, Robert Gabriel 2. Bonyongwe, Happyton 3. Buka (alias Bhuka), Flora Prezydent, ur. 21.2.1924 r. Dyrektor generalny Centralnej Organizacji Wywiadowczej, ur. 6.11.1960 r. minister ds. specjalnych odpowiedzialna za grunty i programy przesiedlenia (była minister stanu w Urzędzie Wiceprezydenta oraz była minister stanu ds. programu reformy rolnej w Urzędzie Prezydenta), ur. 25.2.1968 r. Podkomisarz policji, rzecznik policji wiceminister finansów (były wiceminister finansów i rozwoju gospodarczego), ur. 7.4.1957 r. Stały sekretarz w Departamencie Informacji i Reklamy, ur. 4.4.1963 r. Były wiceminister ds. samorządu lokalnego, robót publicznych i gospodarki mieszkaniowej, ur. 10.6.1962 r. Gubernator prowincji Manicaland minister edukacji, sportu i kultury, ur. 25.11.1939 r. wiceminister przemysłu i handlu międzynarodowego Komisarz policji, ur. 10.3.1953 r. Członek Komitetu Biura Politycznego ZANU (PF) Minister stanu ds. publicznych i interaktywnych (były minister poczty i telekomunikacji), ur. 28.8.1943 r. Minister sprawiedliwości, prawa i spraw parlamentarnych, ur. 25.1.1947 r. Były minister ds. kopalń i rozwoju górnictwa, ur. 14.3.1955 r.

4. Bvudzijena, Wayne 5. Chapfika, David

6. Charamba, George 7. Charumbira, Fortune Zefanaya

8. Chigudu, Tinaye 9. Chigwedere, Aeneas Soko 10. Chihota, Phineas 11. Chihuri, Augustine 12. Chimbudzi, Alice 13. Chimutengwende, Chen

14. Chinamasa, Patrick Anthony 15. Chindori-Chininga, Edward Takaruza 16. Chipanga, Tongesai Shadreck 17. Chitepo, Victoria 18. Chiwenga, Constantine

Były wiceminister spraw wewnętrznych, ur. 10.10.1946 r. Członek Komitetu Biura Politycznego ZANU (PF), ur. 27.3.1928 r. Dowódca Wojsk Obrony Zimbabwe, generał (były dowódca armii, generał broni), ur. 25.8.1956 r. Przewodniczący, ZEC (sędzia Sądu Najwyższego i przewodniczący kontrowersyjnego Komitetu Wytyczania Granic), ur. 4.6.1953 r. Gubernator prowincji Masvingo (były starszy sekretarz ds. operacji specjalnych w Urzędzie Prezydenta), ur. 19.3.1949 r. Minister ds. samorządu lokalnego, robót publicznych i urbanizacji, ur. 1.8.1952 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 51 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 34 z 200720.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu płatności jednolitych przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (  Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L51 - 33 z 200720.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 135/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustalającego refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe) (  Dz.U. L 42 z 14.2.2007)

 • Dz. U. L51 - 31 z 200720.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/121/WPZiB z dnia 19 lutego 2007 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu transdniestrzańskiego w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L51 - 22 z 200720.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniająca decyzje 2006/415/WE, 2006/416/WE oraz 2006/563/WE w odniesieniu do znaku identyfikacyjnego, który należy stosować do świeżego mięsa drobiowego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 431) (1)

 • Dz. U. L51 - 19 z 200720.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady w odniesieniu do alternatywnego znaku identyfikacyjnego na mocy dyrektywy Rady 2002/99/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 422) (1)

 • Dz. U. L51 - 18 z 200720.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję z dnia 27 marca 2000 r. upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

 • Dz. U. L51 - 17 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L51 - 16 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 wysokość kwoty do uiszczenia przez producentów cukru na rzecz sprzedawców buraków, z powodu różnicy pomiędzy maksymalną kwotą opłaty podstawowej a kwotą tej opłaty

 • Dz. U. L51 - 7 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu przystosowania załączników I i IV do tego rozporządzenia do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L51 - 5 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 161/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L51 - 3 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 160/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L51 - 1 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 159/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.