Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 60 POZ 1

Tytuł:

Trzeci protokół ze sprostowania do Traktatu między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (państwami członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (  Dz.U. L 236 z 23.9.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 60 POZ 1

Strona 1 z 7
27.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 60/1

SPROSTOWANIA

TRZECI PROTOKÓŁ ZE SPROSTOWANIA do Traktatu między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (państwami członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 236 z dnia 23 września 2003 r.)


Niniejsze sprostowanie zostało sporządzone w drodze protokołu o sprostowaniu, podpisanego w Rzymie dnia 22 stycznia 2007 r., którego depozytariuszem jest rząd Republiki Włoskiej. 1. Akt przystąpienia, załącznik II „Wykaz, o którym mowa w artykule 20 Aktu przystąpienia”, rozdział 1 „Swobodny przepływ towarów”, sekcja J „Środki spożywcze” Strona 93, ust. 3, zmiana dyrektywy Komisji 91/321/EWG a) lit. a) – (tekst w nowych językach): zamiast: „— w języku łotewskim: ‘Piena maisījums zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam’ oraz ‘Piena maisījums zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma’,”, w języku łotewskim: ‘Maisījums zīdaiņiem līdz četru-sešu mēnešu vecumam’ oraz ‘Maisījums zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma’,”;

powinno być:

„—

b)

lit. b) – (tekst w nowych językach): zamiast: „— w języku łotewskim: ‘Piens zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam’ oraz ‘Piens zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma’,”, w języku łotewskim: ‘Piens zīdaiņiem līdz četru-sešu mēnešu vecumam’ oraz ‘Piens zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma’,”.

powinno być:

„—

2.

Akt przystąpienia, załącznik II „Wykaz, o którym mowa w artykule 20 Aktu przystąpienia”, rozdział 16 „Środowisko naturalne”, sekcja D „Kontrola zanieczyszczeń przemysłowych i zarządzanie ryzykiem” Strona 706, ust. 4, zmiana rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady, lit. b) dotycząca załącznika IV: a) zamiast: powinno być: b) zamiast: powinno być: „Estoński: ‘tõestatud keskkonnajuhtimine’”, „Estoński: ‘tõendatud keskkonnajuhtimine’”; „Łotewski: ‘verificēta vides vadība’”, „Łotewski: ‘verificēta vides pārvaldība’”.

L 60/2

3.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.2.2007

Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, oraz traktaty je zmieniające lub uzupełniające dołączone do Aktu przystąpienia (w porządku chronologicznym) a) Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (1957)

Artykuł Zamiast: Powinno być:

Artykuł 51 litera a)

a)

zaliczenie wszystkich okresów uwzględnianych w prawie poszczególnych państw, w celu nabycia i zachowania prawa do świadczenia oraz naliczenia wysokości świadczenia,

a)

zaliczenie wszystkich okresów uwzględnianych w prawie poszczególnych państw, w celu nabycia i zachowania prawa do świadczeń oraz naliczenia wysokości świadczeń,

Artykuł 57 ustęp 2 zdanie drugie

Jednomyślność jest wymagana w kwestiach, które chociażby w jednym z Państw Członkowskich wymagają uregulowania w formie ustawy, jak również w sprawach dotyczących bezpieczeństwa oszczędzania, w szczególności odnoszących się do przyznawania kredytów oraz do zawodów związanych z bankowością, a także dotyczących warunków wykonywania w różnych Państwach Członkowskich zawodów medycznych i pokrewnych oraz farmaceutycznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 60 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.