Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 65 POZ 12

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 221/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (  Dz.U. L 64 z 2.3.2007)

Data ogłoszenia:2007-03-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 65 POZ 12

L 65/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.3.2007

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 221/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 64 z dnia 2 marca 2007 r.) Strona 16, załącznik, tabela, szósty rząd „0405 10 50 9500”, czwarta kolumna „Wysokość refundacji”: zamiast: powinno być: „86,64”, „86,84”.

Sprostowanie do decyzji nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającej wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315 z dnia 15 listopada 2006 r.) Strona 7, art. 17 ust. 1: zamiast: „1. Koperta finansowa dla wdrażania działań wspólnotowych, o których mowa w niniejszej decyzji, w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wynosi 657 590 000 EUR (*).


___________

(*) Kwota ta opiera się na wyliczeniach z 2004 r. i jest przedmiotem dostosowania technicznego w celu uwzględnienia inflacji.”,

powinno być:

„1. Koperta finansowa dla wdrażania działań wspólnotowych, o których mowa w niniejszej decyzji, w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wynosi 743 250 000 EUR.”.

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1692/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającego drugi program „Marco Polo” dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko („Marco Polo II”) i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1382/2003 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 328 z dnia 24 listopada 2006 r.) Strona 5, art. 11 akapit pierwszy: zamiast: „Koperta finansowa dla realizacji programu Marco Polo II na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. wynosi 400 mln EUR (1).

___________

powinno być:

(1) Kwota ta opiera się na danych z 2004 r. i podlega korektom technicznym w celu uwzględnienia inflacji.”,

„Koperta finansowa dla realizacji programu Marco Polo II na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. wynosi 450 mln EUR.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 65 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L65 - 10 z 20073.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2007 r. uchylająca decyzję 2006/694/WE zakazującą wprowadzania do obrotu sera twarogowego produkowanego w zakładzie mleczarskim w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 639) (1)

 • Dz. U. L65 - 9 z 20073.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 233/2007 z dnia 2 marca 2007 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu łuskanego począwszy od dnia 3 marca 2007 r.

 • Dz. U. L65 - 8 z 20073.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 232/2007 z dnia 2 marca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 58. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L65 - 7 z 20073.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 231/2007 z dnia 2 marca 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 26. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L65 - 5 z 20073.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 230/2007 z dnia 2 marca 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 26. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L65 - 3 z 20073.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 229/2007 z dnia 2 marca 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 26. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L65 - 1 z 20073.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 228/2007 z dnia 2 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.