Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 66 POZ 21

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2007/150/WPZiB z dnia 5 marca 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków służących skutecznemu wykonaniu mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

Data ogłoszenia:2007-03-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 66 POZ 21

Strona 1 z 3
6.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 66/21

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2007/150/WPZiB z dnia 5 marca 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków służących skutecznemu wykonaniu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) mandatu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, Przedłuża się obowiązywanie wspólnego 2004/293/WPZiB do dnia 16 marca 2008 r. Artykuł 2 a także mając na uwadze, co następuje: Listę osób znajdującą się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/293/WPZiB zastępuje się listą zawartą w załączniku do niniejszego wspólnego stanowiska. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane stanowiska


(1)

W dniu 30 marca 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (1). Obowiązywanie tych środków zostało przedłużone wspólnym stanowiskiem 2006/204/WPZiB (2) a wygasają one dnia 16 marca 2007 r.

(2)

Pan Ratomir SPAJIĆ, który zmarł, powinien zostać usunięty z listy zawartej w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/293/WPZiB.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 marca 2007 r. W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

(3)

Rada uważa za konieczne przedłużenie obowiązywania środków wprowadzonych na mocy wspólnego stanowiska 2004/293/WPZiB na okres kolejnych 12 miesięcy,

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 65. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione decyzją 2005/83/WPZiB (Dz.U. L 29 z 2.2.2005, str. 50). (2) Dz.U. L 72 z 11.3.2006, str. 15.

L 66/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.3.2007

ZAŁĄCZNIK 1. BAGIĆ, Żeljko syn Josipa Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 29.3.1960, Zagrzeb, Chorwacja Numer paszportu: Numer dowodu osobistego: Osobisty numer identyfikacyjny: Pseudonimy: Čičko Adres: 2. BILBIJA, Milorad syn Svetka Bilbii Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 13.8.1956, Sanski Most, Bośnia i Hercegowina Numer paszportu: 3715730 Numer dowodu osobistego: 03GCD9986 Osobisty numer identyfikacyjny: 1308956163305 Pseudonimy: Adres: Braće Pantića 7, Banja Luka, Bośnia i Hercegowina 3. BJELICA, Milovan Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 19.10.1958, Rogatica, Bośnia i Hercegowina Numer paszportu: 0000148, wystawiony dnia 26.7.1998 w Sarajewie Serbskim (anulowany) Numer dowodu osobistego: 03ETA0150 Osobisty numer identyfikacyjny: 1910958130007 Pseudonimy: Čičko Adres: Przedsiębiorstwo CENTREK, Pale, Bośnia i Hercegowina 4. ĆESIĆ, Ljubo syn Joza Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 20.2.1958 lub 9.6.1966 (w oparciu o dokument z chorwackiego Ministerstwa Sprawiedliwości), Batin, Posuszje, Bośnia i Hercegowina Numer paszportu: Numer dowodu osobistego: Osobisty numer identyfikacyjny: Pseudonimy: Rojs Adres: V Poljanice 26, Dubrava, Zagrzeb, zamieszkuje także przy Nováčka 26c, Zagrzeb, Chorwacja 5. DILBER, Żeljko syn Draga Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 2.2.1955, Travnik, Bośnia i Hercegowina Numer paszportu: Numer dowodu osobistego: 185581 Osobisty numer identyfikacyjny: Pseudonimy: Adres: 17 Stanka Vraza, Zadar, Chorwacja 6. EĆIM, Ljuban Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 6.1.1964, Sviljanac, Bośnia i Hercegowina Numer paszportu: 0144290 wydany 21.11.1998 w Banja Luce (anulowany) Numer dowodu osobistego: 03GCE3530 Osobisty numer identyfikacyjny: 0601964100083 Pseudonimy: Adres: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bośnia i Hercegowina

6.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 66/23

7.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 66 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L66 - 28 z 20076.3.2007

  Sprostowanie do decyzji nr 7/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 22 listopada 2005 r. dotyczącej wykorzystania drugiej transzy w kwocie 250 milionów EUR z kwoty warunkowej 1 miliarda EUR w ramach dziewiątego EFR, przeznaczonej na drugą wpłatę do funduszu wodnego AKP–UE (  Dz.U. L 48 z 18.2.2006)

 • Dz. U. L66 - 19 z 20076.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 marca 2007 r. upoważniająca zastępcę sekretarza generalnego Rady Unii Europejskiej do reprezentowania niektórych państw członkowskich podczas zawierania umów dotyczących świadczenia usług związanych z infrastrukturą łączności służącą środowisku Schengen oraz podczas realizacji tych umów do czasu zakończenia migracji do infrastruktury łączności utrzymywanej przez Wspólnotę Europejską

 • Dz. U. L66 - 17 z 20076.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 237/2007 z dnia 5 marca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L66 - 14 z 20076.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 236/2007 z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L66 - 3 z 20076.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 235/2007 z dnia 5 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L66 - 1 z 20076.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 234/2007 z dnia 5 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.