Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 70 POZ 3

Tytuł:

Sprostowanie do regulaminu nr 49 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite wymagania dotyczące homologacji silników wysokoprężnych, silników na gaz ziemny oraz silników z wymuszonym zapłonem napędzanych gazem płynnym, a także pojazdów wyposażonych w silniki wysokoprężne, silniki na gaz ziemny i silniki z wymuszonym zapłonem napędzane gazem płynnym w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń z silnika (  Dz.U. L 375 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-03-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 70 POZ 3

Strona 1 z 107
9.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/3

SPROSTOWANIA Sprostowanie do regulaminu nr 49 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite wymagania dotyczące homologacji silników wysokoprężnych, silników na gaz ziemny oraz silników z wymuszonym zapłonem napędzanych gazem płynnym, a także pojazdów wyposażonych w silniki wysokoprężne, silniki na gaz ziemny i silniki z wymuszonym zapłonem napędzane gazem płynnym w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń z silnika (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 375 z dnia 27 grudnia 2006 r.) Regulamin nr 49 otrzymuje brzmienie:


Regulamin nr 49 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite wymagania dotyczące homologacji silników wysokoprężnych, silników na gaz ziemny oraz silników z wymuszonym zapłonem napędzanych gazem płynnym, a także pojazdów wyposażonych w silniki wysokoprężne, silniki na gaz ziemny i silniki z wymuszonym zapłonem napędzane gazem płynnym w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń z silnika

Przegląd nr 3 zawierający: serię poprawek 01 – data wejścia w życie: 14 maja 1990 r. serię poprawek 02 – data wejścia w życie: 30 grudnia 1992 r. Sprostowanie nr 1 do serii poprawek 02, powiadomienie depozytariusza C.N.232.1992.TREATIES-32 z dnia 11 września 1992 r. Sprostowanie nr 2 do serii poprawek 02, powiadomienie depozytariusza C.N.353.1995.TREATIES-72 z dnia 13 listopada 1995 r. Sprostowanie nr 1 do przeglądu nr 2 (Errata – tylko w języku angielskim) Suplement nr 1 serii poprawek 02 – data wejścia w życie: 18 maja 1996 r. Suplement nr 2 serii poprawek 02 – data wejścia w życie: 28 sierpnia 1996 r. Sprostowanie nr 1 do suplementu nr 1 serii poprawek 02, powiadomienie depozytariusza C.N.426.1997.TREATIES-96 z dnia 21 listopada 1997 r. Sprostowanie nr 2 do suplementu nr 1 serii poprawek 02, powiadomienie depozytariusza C.N.272.1999.TREATIES-2 z dnia 12 kwietnia 1999 r. Sprostowanie nr 1 do suplementu nr 2 serii poprawek 02, powiadomienie depozytariusza C.N.271.1999.TREATIES-1 z dnia 12 kwietnia 1999 r. Seria poprawek 03 – data wejścia w życie: 27 grudnia 2001 r. Seria poprawek 04 – data wejścia w życie: 31 stycznia 2003 r.

1. ZAKRES

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych z silników wysokoprężnych, silników na gaz ziemny oraz silników z wymuszonym zapłonem napędzanych gazem płynnym, stosowanych do napędzania pojazdów silnikowych o prędkości projektowej powyżej 25 km/h, kategorii (1) (2) M1 o masie powyżej 3,5 tony, M2, M3, N1, N2 oraz N3.

(1) Zdefiniowanej w załączniku 7 do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/ Rev.1/Amend.2) (2) Silniki wykorzystywane w pojazdach silnikowych kategorii N1, N2 i M2 nie podlegają homologacji zgodnie z niniejszym regulaminem, z zastrzeżeniem, że są homologowane zgodnie z regulaminem nr 83.

L 70/4

2.

PL DEFINICJE I SKRÓTY

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.3.2007

Dla celów niniejszego regulaminu:

2.1.

„cykl badania” oznacza ciąg punktów o określonej prędkości i momencie obrotowym, w których badany jest silnik w ustalonych (badanie ESC) lub w nieustalonych warunkach eksploatacji (badanie ETC, ELR); „homologacja silnika (rodziny silników)” oznacza homologację typu silnika (rodziny silników) w odniesieniu do poziomu emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych; „silnik Diesla” oznacza silnik pracujący na zasadzie zapłonu samoczynnego; „silnik gazowy” oznacza silnik zasilany gazem ziemnym (NG) lub gazem płynnym (LPG);

2.2.

2.3.

2.4.

„typ silnika” oznacza kategorię silników, które nie różnią się pod tak zasadniczymi względami, jak właściwości silnika określone w załączniku 1 do niniejszego regulaminu; „rodzina silników” oznacza grupowanie silników przez producentów, które pod względem konstrukcji, jak określono w załączniku 1 dodatek 2 do niniejszego regulaminu, mają podobne właściwości w zakresie emisji spalin; wszyscy członkowie rodziny muszą spełniać obowiązujące wymagania dotyczące wartości granicznych emisji zanieczyszczeń; „silnik macierzysty” oznacza silnik wybrany z rodziny silników w taki sposób, że jego właściwości w zakresie emisji zanieczyszczeń są właściwościami reprezentatywnymi dla tej rodziny silników; „zanieczyszczenia gazowe” oznaczają: tlenek węgla, węglowodory (przyjmując stosunek CH1,85 dla paliwa do silników Diesla, CH2,525 dla gazu płynnego i zakładany stosunek cząsteczkowy CH3O0,5 dla silników Diesla napędzanych alkoholem etylowym), węglowodory niemetanowe (przyjmując współczynnik CH1,85 dla paliwa do silników Diesla, CH2,525 dla gazu płynnego i CH2,93 dla gazu ziemnego), metan (przyjmując współczynnik CH4 dla gazu ziemnego) oraz tlenki azotu, te ostatnie wyrażone za pomocą równoważnika ditlenku azotu (NO2); „zanieczyszczenia cząstkami stałymi” oznaczają wszelki materiał nagromadzony na określonym środku filtrującym po rozcieńczeniu spalin czystym, przefiltrowanym powietrzem tak, aby ich temperatura nie przekraczała 325 K (52 °C);

2.5.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 70 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L70 - 490 z 20079.3.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (  Dz.U. L 399 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L70 - 439 z 20079.3.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 343 z 31.12.2003)

 • Dz. U. L70 - 413 z 20079.3.2007

  Sprostowanie do regulaminu nr 124 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji kół do samochodów pasażerskich i ich przyczep (  Dz.U. L 375 z 27.12.2006)

 • Dz. U. L70 - 355 z 20079.3.2007

  Sprostowanie do regulaminu nr 123 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych (  Dz.U. L 375 z 27.12.2006)

 • Dz. U. L70 - 171 z 20079.3.2007

  Sprostowanie do regulaminu nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik (  Dz.U. L 375 z 27.12.2006)

 • Dz. U. L70 - 1 z 20079.3.2007

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.