Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 70 POZ 413

Tytuł:

Sprostowanie do regulaminu nr 124 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji kół do samochodów pasażerskich i ich przyczep (  Dz.U. L 375 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-03-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 70 POZ 413

Strona 1 z 11
9.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/413

Sprostowanie do regulaminu nr 124 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji kół do samochodów pasażerskich i ich przyczep (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 375 z dnia 27 grudnia 2006 r.) Regulamin nr 124 otrzymuje brzmienie:

Regulamin nr 124 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji kół do samochodów pasażerskich i ich przyczep


1. ZAKRES

Niniejszy regulamin dotyczy nowych kół zapasowych przeznaczonych do pojazdów kategorii M1, M1G, O1 i O2 (1) Nie stosuje się on do kół będących częścią oryginalnego wyposażenia ani do kół zapasowych producenta, zdefiniowanych w ppkt. 2.3. i 2.4.1. Nie stosuje się także do „kół specjalnych”, zdefiniowanych w ppkt. 2.5., które nadal podlegają homologacji krajowej. Niniejszy regulamin zawiera wymogi dotyczące produkcji i instalacji kół.

2. DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu:

2.1.

„koło” oznacza obracający się element nośny znajdujący się między oponą a osią. Zwykle składa się z dwóch głównych części: a) b) obręczy, tarczy koła.

Obręcz i tarcza koła mogą być scalone, zamontowane na stałe lub zdejmowane;

2.1.1. 2.1.2.

„koło tarczowe” oznacza trwałe połączenie obręczy i tarczy koła; „koło ze zdejmowaną obręczą” oznacza koło zbudowane w sposób umożliwiający mocowanie zdejmowanej obręczy na tarczy koła; „obręcz” oznacza część koła, na którą zakładana jest i na której wspiera się opona; „tarcza koła” oznacza część koła będącą elementem nośnym znajdującym się między osią i obręczą; „typ koła” oznacza kategorię kół nieróżniących się pod następującymi istotnymi względami: producent koła, oznaczenie rozmiaru koła lub obręczy (według ISO 3911:1998), zastosowane materiały, otwory do montażu koła, maksymalna nośność, maksymalne zalecane ciśnienie wewnętrzne,

2.1.3. 2.1.4. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6.

(1) Kategorie M i O zdefiniowano w załączniku 7 do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3) (dokument TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

L 70/414

2.2.7. 2.3.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej metoda produkcji (spawane, kute, odlewane, …); „koła oryginalne” oznaczają koła, których montaż w danym modelu pojazdu podczas produkcji pojazdu został autoryzowany przez producenta pojazdu; „koła zapasowe” oznaczają koła przeznaczone do zastąpienia kół oryginalnych w okresie eksploatacji pojazdu. Koła zapasowe mogą należeć do jednej z poniższych kategorii: „koła zapasowe producenta pojazdu” oznaczają koła dostarczone przez producenta pojazdu, „identyczne koła zapasowe” oznaczają koła wyprodukowane przy użyciu tych samych urządzeń produkcyjnych i materiałów, co urządzenia produkcyjne i materiały użyte do produkcji kół zapasowych dostarczonych przez producenta pojazdu. Różnią się od kół zapasowych producenta pojazdu jedynie brakiem znaku handlowego producenta pojazdu i numeru części, „repliki” oznaczają koła będące replikami kół zapasowych producenta pojazdu, wyprodukowane jednakże przez producenta niebędącego dostawcą producenta pojazdu zaopatrującym go w odnośne koła. Pod względem budowy (zasadniczy obrys, wymiary, odsadzenie obręczy, typ i jakość materiału itd.) i okresu użyteczności w pełni odpowiadają kołom zapasowym producenta pojazdu, „zgodne sprzętowo koła zapasowe” oznaczają koła wyprodukowane przez producenta niebędącego dostawcą producenta pojazdu zaopatrującym go w odnośne koła. Pod względem budowy, odsadzenia obręczy, oznaczenia obręczy, rozstawu śrub mocujących i średnicy montażowej piasty koła odpowiadają kołu oryginalnemu, mogą jednak różnić się pod względem obrysu koła, zastosowanych materiałów itd.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 70 POZ 413 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L70 - 490 z 20079.3.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (  Dz.U. L 399 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L70 - 439 z 20079.3.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 343 z 31.12.2003)

 • Dz. U. L70 - 355 z 20079.3.2007

  Sprostowanie do regulaminu nr 123 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych (  Dz.U. L 375 z 27.12.2006)

 • Dz. U. L70 - 171 z 20079.3.2007

  Sprostowanie do regulaminu nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik (  Dz.U. L 375 z 27.12.2006)

 • Dz. U. L70 - 3 z 20079.3.2007

  Sprostowanie do regulaminu nr 49 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite wymagania dotyczące homologacji silników wysokoprężnych, silników na gaz ziemny oraz silników z wymuszonym zapłonem napędzanych gazem płynnym, a także pojazdów wyposażonych w silniki wysokoprężne, silniki na gaz ziemny i silniki z wymuszonym zapłonem napędzane gazem płynnym w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń z silnika (  Dz.U. L 375 z 27.12.2006)

 • Dz. U. L70 - 1 z 20079.3.2007

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.