Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 71 POZ 18

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2013/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 404/93, (WE) nr 1782/2003 oraz (WE) nr 247/2006 w odniesieniu do sektora bananów (  Dz.U. L 384 z 29.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 71 POZ 18

L 71/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2007

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2013/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 404/93, (WE) nr 1782/2003 oraz (WE) nr 247/2006 w odniesieniu do sektora bananów (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 384 z dnia 29 grudnia 2006 r.) Strona 17, art. 3 (zmiana rozporządzenia (WE) nr 247/2006) pkt 2 (nowy art. 24a): zamiast: „1. Do dnia 15 marca 2007 r. państwa członkowskie przedstawiają Komisji projekt zmian ich programu całościowego w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 2011/2006 (*).


___________

(*) Patrz: str. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.”,

powinno być: „1. Do dnia 15 marca 2007 r. państwa członkowskie przedstawiają Komisji projekt zmian ich programu całościowego w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 2013/2006 (*).

___________

(*) Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 13.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 71 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L71 - 9 z 200710.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 marca 2007 r. ustanawiająca Instrument Finansowy Ochrony Ludności (1)

 • Dz. U. L71 - 6 z 200710.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 259/2007 z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2805/95 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wina

 • Dz. U. L71 - 5 z 200710.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 258/2007 z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L71 - 3 z 200710.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 257/2007 z dnia 9 marca 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w zakresie przedstawiania dowodu dokonania formalności celnych w odniesieniu do przywozu z państw trzecich mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L71 - 1 z 200710.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 256/2007 z dnia 9 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.