Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 79 POZ 41

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (  Dz.U. L 169 z 30.6.2005)

Data ogłoszenia:2007-03-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 79 POZ 41

20.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/41

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 169 z dnia 30 czerwca 2005 r.) Strona 19, załącznik II, Wykaz produktów objętych rozwiązaniem określonym w art. 1 ust. 2 lit. a) i b): zamiast: „0208 0208 10 0208 20 00 0208 30 00 0208 40 00 0208 50 ex 0208 90 powinno być: „ex 0208 Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone, z wyłączeniem produktów objętych podpozycją 0208 90 55 (1) (z wyjątkiem 2008 20 00, do których przypisu nie stosuje się) Żabie udka S Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone: (1) Z królików i zajęcy Żabie udka Z naczelnych Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren) Z gadów (w tym z węży i z żółwi) Pozostałe, z wyłączeniem produktów objętych podpozycją 0208 90 55 S S NS S S S S”,


0208 20 00

NS

(1) W przypadku tych produktów nie stosuje się rozwiązania, o którym mowa w sekcji 1 rozdziału II.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 79 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L79 - 40 z 200720.3.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/173/WPZiB z dnia 19 marca 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L79 - 38 z 200720.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2007 r. ustanawiająca grupę koordynatorów ds. uznawania kwalifikacji zawodowych

 • Dz. U. L79 - 29 z 200720.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2007 r. ustanawiająca wymogi sieciowe dla Systemu Informacyjnego Schengen II (3. filar)

 • Dz. U. L79 - 20 z 200720.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2007 r. ustanawiająca wymogi sieciowe dla Systemu Informacyjnego Schengen II (1. filar) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 845)

 • Dz. U. L79 - 11 z 200720.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/16/WE z dnia 19 marca 2007 r. dotycząca wykonania dyrektywy Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie wyjaśnienia niektórych definicji (1)

 • Dz. U. L79 - 3 z 200720.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 293/2007 z dnia 19 marca 2007 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L79 - 1 z 200720.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2007 z dnia 19 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.