Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 83 POZ 1 - Strona 28

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 294/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. ustanawiające na 2006 r. „wykaz Prodcom” produktów przemysłowych przewidziany rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 (1)

Data ogłoszenia:2007-03-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 83 POZ 1 - Strona 28

Strona 28 z 188

kg

S

17.53.10.50

Włókniny o masie powierzchniowej > 150 g/m2, włączając wyroby 5603 [.14.90 +.94.90] otrzymane z włóknin, z wyłączeniem artykułów odzieżowych, pokrytych lub powleczonych

kg

S

23.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 83/39

PRODCOM

Nazwa grupowania

Powiązanie z Nomenklaturą Handlu Zagranicznego dla roku 2006 (HS/CN)

Ilość JM

P

Odnośnik do przypisu

17.53.10.70


Włókniny, pokryte lub powleczone, włączając wyroby otrzymane z włóknin, z wyłączeniem wyrobów odzieżowych

5603 [.11.10 +.12.10 +.13.10 +.14.10 +.91.10 +.92.10 +.93.10 +.94.10]

kg

S

NACE 17.54: Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

17.54.11.30

Taśmy oraz przędziny w rodzaju bolducs, z włączeniem etykiet, odznak i pozostałych podobnych wyroby

5806

S

17.54.11.50

Etykiety, odznaki i podobne wyroby z materiałów włókienniczych, włącznie z dzianymi, z wyłączeniem haftowanych

5807

S

17.54.11.70

Plecionki w sztukach; frędzle i pompony, ozdobne wyroby pasmanteryjne, z wyłączeniem dzianych

5808

S

17.54.12.30

Tiule i pozostałe tkaniny siatkowe, z wyłączeniem tkanych, dzianych 5804.10

S

17.54.12.50

Koronki wykonane maszynowo, w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji

5804.2

S

17.54.12.70

Koronki wykonane ręcznie, w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji 5804.30

S

17.54.13.30

Hafty bez widocznego podłoża, w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji

5810.10

S

17.54.13.50

Hafty z bawełny, w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji

5810.91

S

17.54.13.70

5810 [.92 +.99] Hafty z pozostałych materiałów włókienniczych, w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji, z wyłączeniem haftów bez widocznego podłoża oraz z bawełny

S

17.54.20.00

Filc impregnowany, powleczony lub laminowany, gdzie indziej niesklasyfikowany

5602

kg

S

17.54.31.40

Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły higieniczne, z waty

5601.10

kg

S

17.54.31.60

Wata; pozostałe artykuły z waty

5601 [.2 +.30]

kg

S

17.54.32.00

Nici i sznurki z gumy, pokryte materiałem włókienniczym, przędza, 5604 taśma włókiennicza i podobne materiały objęte pozycją 5404 lub 5405, impregnowane, pokryte, powleczone lub otulone gumą lub tworzywem sztucznym

kg

S

17.54.33.00

Przędza metalizowana stanowiąca dowolną przędzę włókienniczą połączoną z nicią lub taśmą metalową oraz przędzę włókienniczą pokrytą metalem lub proszkiem metalowym

5605

kg

S

17.54.34.00

Tkaniny z nitką metalową i tkaniny z metalizowanej przędzy, do produkcji odzieży, jako tkaniny obiciowe lub do podobnych celów

5809

kg

S

L 83/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.3.2007

PRODCOM

Nazwa grupowania

Powiązanie z Nomenklaturą Handlu Zagranicznego dla roku 2006 (HS/CN)

Ilość JM

P

Odnośnik do przypisu

17.54.35.00

Przędza i taśma rdzeniowa i podobne, z chemicznych materiałów włókienniczych o rzeczywistej szerokości ≤ 5 mm, przędza szenilowa, przędza pętelkowa

5606

kg

S

17.54.36.00

Tkaniny kordowe (oponowe) z przędzy o wysokiej wytrzymałości na 5902 rozciąganie, z nylonu lub pozostałych poliamidów, z poliestrów lub z włókien wiskozowych ciągłych

m2

S

17.54.37.00

Tkaniny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie 5901 + 5903 + 5907 indziej niesklasyfikowane

m2

S

17.54.38.30

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 83 POZ 1 - Strona 28 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.