Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 83 POZ 1 - Strona 40

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 294/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. ustanawiające na 2006 r. „wykaz Prodcom” produktów przemysłowych przewidziany rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 (1)

Data ogłoszenia:2007-03-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 83 POZ 1 - Strona 40

Strona 40 z 188

Płyty wiórowe i podobne płyty z drewna, pozostałe, włączając płyty 4410 [.2 +.39] płatkowe

m3

S

20.20.13.50

Płyty wiórowe i podobne płyty, z materiałów drewnopodobnych, z wyłączeniem płyt z drewna

4410.90

m3

S

20.20.14.13

Płyty pilśniowe o gęstości > 0,8 g/cm3, nie obrobione mechanicznie 4411.11 ani nie pokryte powierzchniowo

m2

S

23.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 83/55


PRODCOM

Nazwa grupowania

Powiązanie z Nomenklaturą Handlu Zagranicznego dla roku 2006 (HS/CN)

Ilość JM

P

Odnośnik do przypisu

20.20.14.15

Płyty pilśniowe o gęstości > 0,8 g/cm3, z wyłączeniem nieobrobio- 4411.19 nych mechanicznie lub niepokrytych powierzchniowo

m2

S

20.20.14.33

Płyty pilśniowe o gęstości > 0,5 g/cm3, ale ≤ 0,8 g/cm3; nie obrobione mechanicznie ani nie pokryte powierzchniowo

4411.21

m2

S

20.20.14.35

Płyty pilśniowe o gęstości > 0,5 g/cm3, ale ≤ 0,8 g/cm3, z wyłączeniem nieobrobionych mechanicznie lub niepokrytych powierzchniowo

4411.29

m2

S

20.20.14.53

Płyty pilśniowe o gęstości > 0,35 g/cm3, ale ≤ 0,5 g/cm3, nie obrobione mechanicznie ani nie pokryte powierzchniowo

4411.31

m2

S

20.20.14.55

Płyty pilśniowe o gęstości > 0,35 g/cm3, ale ≤ 0,5 g/cm3, z wyłączeniem nieobrobionych mechanicznie lub niepokrytych powierzchniowo

4411.39

m2

S

20.20.14.73

Płyty pilśniowe o gęstości ≤ 0,35 g/cm3; nieobrobione mechanicznie 4411.91 ani niepokryte powierzchniowo

m2

S

20.20.14.75

Płyty pilśniowe o gęstości ≤ 0,35 g/cm3, z wyłączeniem nieobrobionych mechanicznie lub niepokrytych powierzchniowo

4411.99

m2

S

20.20.21.13

Arkusze fornirowe oraz arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno przetarte wzdłużnie, skrawane lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm i łączone na styk, szlifowane, małe deseczki do produkcji ołówków

4408 [.10 (.15 +.91) + .31 (.11 +.2) + .39 (.15 + .21 + .55 + .70) + .90 (.15 +.35)]

m3 @

S

20.20.21.18

4408 [.10 (.93 +.99) Arkusze fornirowe oraz arkusze do produkcji sklejki, z drewna +.31.30 +.39 (.3 +.85 +.95) iglastego i drzew tropikalnych, przetarte wzdłużnie, skrawane lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm, z wyłączeniem łączonego na styk +.90 (.85 +.95)] albo szlifowanego

m3

S

20.20.22.00

Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych

4413

m3

S

NACE 20.30: Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

20.30.11.10

Okna: drzwi balkonowe i ich ramy, z drewna

4418.10

p/st

S

20.30.11.50

Drzwi, ich futryny i progi, z drewna

4418.20

p/st

S

20.30.12.15

Płyty parkietowe z drewna do podłóg mozaikowych

4418.30.10

m2

S

20.30.12.19

Płyty parkietowe z drewna, z wyłączeniem płyt do podłóg mozaikowych

4418.30.9

m2

S

20.30.12.30

Szalunki drewniane do konstrukcyjnych robót betoniarskich

4418.40

kg

S

20.30.12.50

Dachówki i gonty, z drewna

4418.50

kg

S

L 83/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.3.2007

PRODCOM

Nazwa grupowania

Powiązanie z Nomenklaturą Handlu Zagranicznego dla roku 2006 (HS/CN)

Ilość JM

P

Odnośnik do przypisu

20.30.13.00

4418.90 Wyroby stolarskie i ciesielskie z drewna dla budownictwa, z wyłączeniem: okien, okien francuskich i drzwi, ich ram i progów, płyt na parkiety, szalunków do konstrukcyjnych robót betoniarskich – dachówek i gontów

kg

S

20.30.20.00

Budynki prefabrykowane z drewna

9406.00(.11 +.20)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 83 POZ 1 - Strona 40 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.