Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 83 POZ 1 - Strona 47

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 294/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. ustanawiające na 2006 r. „wykaz Prodcom” produktów przemysłowych przewidziany rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 (1)

Data ogłoszenia:2007-03-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 83 POZ 1 - Strona 47

Strona 47 z 188

25.11.00 Pokrycia podłogowe na bazie papieru lub tektury (włączając w postaci zwojów, płytek podłogowych, mat) Samoprzylepne etykiety drukowane z papieru lub tektury Etykiety drukowane z papieru lub tektury, z wyłączeniem samoprzylepnych Samoprzylepne etykiety z papieru lub tektury (z wyłączeniem drukowanych) Etykiety z papieru lub tektury, z wyłączeniem drukowanych, samoprzylepnych Filtracyjne bloki i płyty, z masy papierniczej Bibułka papierosowa w formie książeczek lub tutek Bibułka papierosowa w zwojach o szerokości ≤ 5 cm Szpule; cewki; cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej, papieru lub tektury, w rodzaju stosowanych do nawijania przędzy tekstylnej Szpule; cewki; cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej, papieru lub tektury, z wyłączeniem w rodzaju stosowanych do nawijania przędzy tekstylnej Filtracyjny papier i tektura przycięte do wymiaru Zwoje, arkusze i krążki, z nadrukiem do rejestratorów 4815 m2 S


21.25.12.35 21.25.12.39

4821.10.10 4821.10.90

kg kg

S S

21.25.12.55

4821.90.10

kg

S

21.25.12.59

4821.90.90

kg

S

21.25.13.00 21.25.14.13 21.25.14.15 21.25.14.20

4812 4813.10 4813.20 4822.10

kg kg kg kg

S S S S

21.25.14.30

4822.90

kg

S

21.25.14.51 21.25.14.55

4823.20 4823.40

kg kg

S S

L 83/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.3.2007

PRODCOM

Nazwa grupowania

Powiązanie z Nomenklaturą Handlu Zagranicznego dla roku 2006 (HS/CN)

Ilość JM

P

Odnośnik do przypisu

21.25.14.57

Formowane lub prasowane wyroby z masy papierniczej

4823.70

kg

S

21.25.14.80

Pozostałe wyroby z papieru lub tektury: pozostałe, z wyłączeniem impregnowanych odczynnikami diagnostycznymi lub laboratoryjnymi

4823.90.95

kg

S

NACE 22.11: Wydawanie książek

22.11.10.00

Książki; broszury, ulotki i tp. drukowane w pojedynczych arkuszach 4901.10

p/st @

S

22.11.21.70

Inne drukowane książki, broszury, ulotki i podobne drukowane materiały

4901.99

p/st @

S

22.11.21.80

Książki dla dzieci z obrazkami i do rysowania lub kolorowania

4903

p/st @

S

22.11.22.00

Książki, broszury, ulotki itp. wyroby., w formie elektronicznej

S

22.11.31.00

Słowniki i encyklopedie oraz ich wydania seryjne drukowane

4901.91

p/st @

S

22.11.32.50

Słowniki i encyklopedie oraz ich wydania seryjne w formie elektronicznej

S

22.11.41.00

Atlasy i pozostałe książkowe formy map, drukowane

4905.91

p/st @

S

22.11.42.00

Atlasy i pozostałe książkowe formy map w formie elektronicznej

S

22.11.51.00

Globusy i mapy, wykresy hydrograficzne itp. drukowane, inne niż w postaci książek

4905 [.10 +.99]

p/st @

S

22.11.52.00

Mapy, wykresy hydrograficzne i podobne w formie elektronicznej, globusy, inne niż w formie książkowej

S

NACE 22.12: Wydawanie gazet

22.12.11.00

Gazety, dzienniki i czasopisma drukowane, ukazujące się przynajmniej cztery razy w tygodniu

4902.10

p/st @

S

22.12.12.00

Gazety; dzienniki i czasopisma, ukazujące się przyonajmniej cztery — razy w tygodniu, w formie elektronicznej

S

NACE 22.13: Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

22.13.11.00

Gazety, dzienniki i czasopisma drukowane, ukazujące się rzadziej niż 4902.90 cztery razy w tygodniu

p/st @

S

23.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 83/65

PRODCOM

Nazwa grupowania

Powiązanie z Nomenklaturą Handlu Zagranicznego dla roku 2006 (HS/CN)

Ilość JM

P

Odnośnik do przypisu

22.13.12.00

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 83 POZ 1 - Strona 47 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.