Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki oraz protokoły do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2008-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 1

Strona 1 z 13
10.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/1

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

WSPÓLNY KOMITET EOG

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 132/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki oraz protokoły do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 128 Porozumienia stanowi, iż każde państwo europejskie, stając się członkiem Wspólnoty, składa wniosek o zostanie Stroną Porozumienia oraz że warunki uczestnictwa są przedmiotem umowy pomiędzy Umawiającymi się Stronami a państwem składającym wniosek. W następstwie pomyślnego zakończenia negocjacji w sprawie rozszerzenia Republika Bułgarii oraz Rumunia (zwane dalej „Nowymi Umawiającymi się Stronami”) przedłożyły wnioski o przystąpienie do Porozumienia. Umowa o udziale Republiki Bułgarii oraz Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym („Umowa o rozszerzeniu EOG”) została podpisana w dniu 25 lipca 2007 r. w Brukseli. Zgodnie z art. 1 ust. 2 Umowy o rozszerzeniu EOG, od dnia wejścia w życie tej umowy, postanowienia Porozumienia, ze zmianami wprowadzonymi na mocy decyzji Wspólnego Komitetu EOG, przyjętymi przed dniem 1 października 2004 r., są wiążące dla Nowych Umawiających się Stron na tych samych warunkach, na jakich są wiążące dla obecnych Umawiających się Stron, jak określono w Umowie o rozszerzeniu EOG i na warunkach określonych w Umowie o rozszerzeniu EOG. Po dniu 1 października 2004 r., na mocy decyzji podjętych przez Wspólny Komitet EOG, pewną ilość aktów WE włączono do Porozumienia. W celu zagwarantowania spójności Porozumienia i bezpieczeństwa prawnego dla osób i podmiotów gospodarczych akty WE, o których mowa, są wiążące dla Nowych Umawiających się Stron od momentu wejścia w życie Umowy o rozszerzeniu EOG. Zgodnie z art. 3 ust. 6 Umowy o rozszerzeniu EOG dostosowania do aktów WE włączonych do Porozumienia przed datą wejścia w życie Umowy o rozszerzeniu EOG, które są niezbędne ze względu na udział Nowych Umawiających się Stron w Porozumieniu, a które nie zostały przewidziane w Umowie o rozszerzeniu EOG, będą rozpatrywane zgodnie z procedurą określoną w Porozumieniu.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

L 100/2

PL

(8)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.4.2008

Zgodnie z art. 4 ust. 3 Umowy o rozszerzeniu EOG wszelkie ustalenia mające znaczenie dla Porozumienia, wymienione w Akcie dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (1) (zwanym dalej „Aktem przystąpienia z dnia 25 kwietnia 2005 r.”) lub przyjęte na podstawie tego Aktu, które nie są zawarte w Umowie o rozszerzeniu EOG, będą rozpatrywane w trybie przewidzianym w Porozumieniu. Zgodnie z Protokołem 44 w sprawie mechanizmów ochronnych w związku z rozszerzeniem Europejskiego Obszaru Gospodarczego ogólny tryb podejmowania decyzji określony w Porozumieniu ma zastosowanie do decyzji podejmowanych przez Komisję Wspólnot Europejskich w zastosowaniu art. 37 Aktu przystąpienia z dnia 25 kwietnia 2005 r.

(9)

(10) W tym celu należy zmienić niektóre protokoły i załączniki do Porozumienia.

(11) Zmiany do rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej

organizacji rynku wina (2), przewidziane w Akcie przystąpienia z dnia 25 kwietnia 2005 r., zostaną wprowadzone do Porozumienia.

(12) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1792/2006 z dnia 23 października

2006 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, polityka konkurencji, rolnictwo (prawodawstwo weterynaryjne oraz fitosanitarne), rybołówstwo, polityka transportowa, podatki, statystyka, polityka społeczna i zatrudnienie, środowisko naturalne, unia celna i stosunki zewnętrzne w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (3).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 99 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 147/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca Protokół 23 do Porozumienia EOG dotyczący współpracy między organami nadzoru (art. 58)

 • Dz. U. L100 - 92 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 146/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko naturalne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 89 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 145/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 86 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 144/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 84 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 70 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 142/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik VII (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) oraz Protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 68 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 141/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 66 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 64 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 62 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 53 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 49 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 44 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 33 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 27 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.