Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 27 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2008-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 27 - Strona 5

Strona 5 z 5
W pkt 2 w załączniku IV dodaje się następujące przepisy: »Islandia może dalej prowadzić praktykę karmienia przeżuwaczy mączką rybną. Mączki rybne produkowane są w zakładach przetwórczych przeznaczonych wyłącznie do wytwarzania produktów pochodzenia rybnego.«. E. Przepisów dotyczących zwalczania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych u owiec i kóz zawartych w rozdziale A, pkt 2.3, 3, 4, 5 i 6 załącznika VII nie stosuje się do Islandii. Jednakże do gospodarstwa (gospodarstw), w którym (których) przeprowadzono całkowitą likwidację, można wprowadzać wyłącznie owce, pod warunkiem że nie przenoszą one alleli VRQ. Przepisów zawartych w rozdziale A, B, i D załącznika VIII dotyczących wewnątrzwspólnotowego handlu żywymi zwierzętami oraz wywozu żywych zwierząt, jak również przepisów zawartych w rozdziale A, B, D, E i H załącznika IX dotyczących przywozu do Wspólnoty żywych zwierząt nie stosuje się do Islandii. Islandia nadal stosuje zakaz przywozu mączki mięsno-kostnej oraz produktów zawierających mączkę mięsno-kostną ze Wspólnoty, państw EFTA oraz państw trzecich.”;


F.

G.

26)

w pkt 7 (decyzja Komisji 92/562/EWG) w części 7.2 skreśla się zdanie „Niniejszy akt ma zastosowanie również do Islandii, ale wyłącznie w odniesieniu do usuwania i przetwarzania odpadów z ryb, wprowadzania ich do obrotu oraz zapobiegania czynnikom chorobotwórczym w paszach wytwarzanych z ryb.”; w pkt 4 (dyrektywa Rady 91/67/EWG) w części 8.1 skreśla się zdanie „Akt ten ma zastosowanie również do Islandii.”; w punktach 2 (dyrektywa Rady 90/426/EWG), 3 (dyrektywa Rady 90/539/EWG), 5 (dyrektywa Rady 89/556/EWG), 6 (dyrektywa Rady 88/407/EWG), 7 (dyrektywa Rady 90/429/EWG), 15 (dyrektywa Rady 92/65/EWG) i 16a (dyrektywa Rady 2004/68/WE) w części 8.1 dodaje się zdanie „Akt ten nie ma zastosowania do Islandii”; w punktach 1 (dyrektywa Rady 91/628/EWG), 3 (dyrektywa Rady 88/166/EWG), 4 (dyrektywa Rady 91/629/EWG), 5 (dyrektywa Rady 91/630/EWG), 6 (dyrektywa Rady 98/58/WE), 7 (rozporządzenie Rady (WE) nr 411/98), 8 (dyrektywa Rady 1999/74/WE) i 10 (rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005) w części 9.1 oraz w punktach 1 (decyzja Komisji 94/96/WE), 2 (dyrektywa Komisji 2002/4/WE), 3 (decyzja Komisji 2004/433/WE) i 4 (decyzja Komisji 2006/778/WE) w części 9.2 dodaje się zdanie „Akt ten nie ma zastosowania do Islandii”; w tytule „AKTY, KTÓRE PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA BIORĄ POD UWAGĘ W NALEŻYTY SPOSÓB” w punktach 1 (decyzja Rady 78/923/EWG) i 3 (zalecenie Komisji 89/214/EWG) w części 9.2 dodaje się zdanie w brzmieniu „Akt ten nie ma zastosowania do Islandii”.

27) 28)

29)

30)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 27 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 99 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 147/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca Protokół 23 do Porozumienia EOG dotyczący współpracy między organami nadzoru (art. 58)

 • Dz. U. L100 - 92 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 146/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko naturalne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 89 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 145/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 86 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 144/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 84 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 70 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 142/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik VII (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) oraz Protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 68 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 141/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 66 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 64 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 62 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 53 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 49 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 44 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 33 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 1 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki oraz protokoły do Porozumienia EOG

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.