Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 70

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 142/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik VII (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) oraz Protokół 37 do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2008-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 70

Strona 1 z 8
L 100/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 142/2007 z dnia 26 października 2007 r.

10.4.2008

zmieniająca załącznik VII (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) oraz Protokół 37 do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98 oraz 101, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Załącznik VII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2005 z dnia 11 marca 2005 r. (1). Protokół 37 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 115/2007 z dnia 28 września 2007 r. (2). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych ( 3). Dyrektywę Rady 2006/100/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowującą niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu osób, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii ( 4) uwzględniono w Porozumieniu decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2007 z dnia 26 października 2007 r., w związku z czym dyrektywę tę należy dodać jako tiret do dyrektywy 2005/36/WE. W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/172/WE z dnia 19 marca 2007 r. ustanawiającą grupę koordynatorów ds. uznawania kwalifikacji zawodowych (5). Dla dobrego funkcjonowania Porozumienia Protokół 37 do Porozumienia powinien zostać rozszerzony tak, aby objął grupę koordynatorów ds. uznawania kwalifikacji zawodowych, ustanowioną decyzją 2007/ 172/WE, natomiast załącznik VII powinien zostać zmieniony w celu określenia procedur współdziałania z tą grupą. Dyrektywa 2005/36/WE uchyla, ze skutkiem od dnia 20 października 2007 r., dyrektywy Rady 77/452/ EWG (6), 77/453/EWG (7), 78/686/EWG (8), 78/687/EWG (9), 78/1026/EWG (10), 78/1027/EWG (11), 80/154/EWG (12), 80/155/EWG (13), 85/384/EWG (14), 85/432/EWG (15), 85/433/EWG (16), 89/48/ EWG (17), 92/51/EWG (18), 93/16/EWG (19) oraz dyrektywę 1999/42/WE (20) Parlamentu Europejskiego i Rady, które uwzględniono w Porozumieniu i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia ze skutkiem od dnia 20 października 2007 r.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L 198 z 28.7.2005, str. 45. 47 z 21.2.2008, str. 36. 255 z 30.9.2005, str. 22. 363 z 20.12.2006, str. 141. 79 z 20.3.2007, str. 38. 176 z 15.7.1977, str. 1. 176 z 15.7.1977, str. 8. 233 z 24.8.1978, str. 1. 233 z 24.8.1978, str. 10. 362 z 23.12.1978, str. 1. 362 z 23.12.1978, str. 7. 33 z 11.2.1980, str. 1. 33 z 11.2.1980, str. 8. 223 z 21.8.1985, str. 15. 253 z 24.9.1985, str. 34. 253 z 24.9.1985, str. 37. 19 z 24.1.1989, str. 16. 209 z 24.7.1992, str. 25. 165 z 7.7.1993, str. 1. 201 z 31.7.1999, str. 77.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

10.4.2008

PL

(8)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/71

Dyrektywa Rady 81/1057/EWG (1), która jest uwzględniona w Porozumieniu, staje się bezprzedmiotowa, w związku z czym należy ją uchylić w ramach Porozumienia ze skutkiem od dnia 20 października 2007 r. Decyzja Rady 85/368/EWG (2) oraz większość aktów prawnych w tytule „Akty prawne do uwzględnienia przez Umawiające się Strony” traci moc i należy je w związku z powyższym uchylić w ramach Porozumienia ze skutkiem od dnia 20 października 2007 r.,

(9)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Załącznik VII do Porozumienia zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 W Protokole 37 (zawierającym wykaz przewidziany w art. 101) do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się punkt 9.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 70 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 99 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 147/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca Protokół 23 do Porozumienia EOG dotyczący współpracy między organami nadzoru (art. 58)

 • Dz. U. L100 - 92 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 146/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko naturalne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 89 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 145/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 86 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 144/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 84 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 68 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 141/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 66 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 64 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 62 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 53 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 49 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 44 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 33 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 27 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 1 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki oraz protokoły do Porozumienia EOG

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.