Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 101 POZ 11

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (  Dz.U. L 99 z 14.4.2007)

Data ogłoszenia:2008-04-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 101 POZ 11

11.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/11

SPROSTOWANIA Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 99 z dnia 14 kwietnia 2007 r.) Strona 15, załącznik: 1) w tytule: zamiast: powinno być: 2) w podtytule: zamiast: powinno być: „Należy wypełnić na komputerze i podpisać przed rozpoczęciem podróży Należy przechowywać wraz z oryginalnymi kartami tachograficznymi zgodnie z odpowiednimi wymogami (…)”, „Należy wypełnić na komputerze lub maszynowo i podpisać przed rozpoczęciem podróży. Należy przechowywać wraz z oryginalną dokumentacją tachograficzną zgodnie z odpowiednimi wymogami. (…)”. „ŚWIADECTWO DZIAŁALNOŚCI (…)”, „ZAŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI (…)”;


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 101 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 9 z 200811.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. dotycząca niewłączenia azocyklotyny, cyheksatyny i tidiazuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1187) (1)

 • Dz. U. L101 - 7 z 200811.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 329/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 552/2007 w odniesieniu do ustalania pułapów budżetowych na rok 2007

 • Dz. U. L101 - 6 z 200811.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 328/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L101 - 5 z 200811.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L101 - 3 z 200811.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 326/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L101 - 1 z 200811.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 325/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.