Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 3 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 331/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

Data ogłoszenia:2008-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 3 - Strona 3

Strona 3 z 12

W toku tych samych konsultacji właściwe organy Ukrainy poinformowały o swojej decyzji o ograniczeniu zakresu certyfikatu przewoźnika lotniczego Ukraine Cargo Airways, polegającym na wycofaniu z eksploatacji statków powietrznych AN-12 o znakach rejestracyjnych UR-UCK, UR-UDD i UR-UCN, które przewoźnik wykorzystywał do wykonywania lotów do Austrii i innych państw członkowskich, i przekazaniu ich do remontu, oraz na zakazie eksploatowania statków powietrznych IŁ-76 o znakach rejestracyjnych UR-UCA, UR-UCC, UR-UCD, UR-UCH, UR-UCO, UR-UCQ UR-UCT, UR-UCU, UR-UCW i URUCX do 19 listopada 2008 r. Przewoźnik wykorzystywał niektóre z tych statków powietrznych (UR-UCA, URUCO i UR-UCU) do wykonywania lotów do Wspólnoty. Właściwe organy Ukrainy poinformowały również, że zatwierdziły plan działań naprawczych przewoźnika lotniczego i zobowiązały się do zweryfikowania realizacji tych działań przez przewoźnika Ukraine Cargo Airways przed wydaniem mu zezwolenia na wznowienie przewozów do Wspólnoty z wykorzystaniem statków powietrznych AN-12. Komisja odnotowuje działania podjęte przez właściwe organy Ukrainy w odniesieniu do statków powietrznych AN-12 i IŁ-76. Komisja jest jednak zdania, że wdrożenie działań naprawczych nie rozwiązuje problemu systemowego charakteru wykrytych naruszeń, które dotyczą wszystkich typów statków powietrznych wykorzystywanych do tej pory przez przewoźnika w ramach wykonywania przewozów do Wspólnoty. Komisja uważa również, że wyniki kontroli na ziemi (2) dotyczących statków powietrznych typu AN-26, przeprowadzonych po odbyciu konsultacji z przewoźnikiem i nadzorującymi go organami oraz po rozpoczęciu przez przewoźnika realizacji działań naprawczych pod nadzorem tych organów, wykazują, iż działania te nie skutkują prawidłowym usunięciem potwierdzonych naruszeń w zakresie bezpieczeństwa dotyczących statków powietrznych wymienionego typu i statków powietrznych wszelkich innych typów, wykorzystywanych przez przewoźnika w ramach wykonywania lotów do Wspólnoty.


(16)

(13)

(17)

(14)

(1) Następujące sprawozdania SAFA: ACG-2007-36; ACG-2007-43; ACG-2007-56; ACG-2007-150; ACG-2007-205; ACG-2008-42; DGCATR-2007-374; LBA/D-2008-95; LBA/D-2008-117; LBA/D2008-121; CAO-2007-57; LBA/D-2007-292; MOTLUX-2008-2; CAALAT-2007-14; DGAC-E-2006-801; LBA/D-2007-29; LBA/D2008-114; LBA/D-2008-120; CAA-NL-2007-137; ENAC-IT-2006389; LBA/D-2006-684; RCAARO-2006-46; RCAARO-2007-118; ENAC-IT-2007-322; ENAC-IT-2007-432; RCAARO-2006-38; RCAARO-2007-58.

(2) LBA/D-2008-117, LBA/D-2008-121, MOTLUX-2008-2, BUL-20083, LBA/D-2008-114, LBA/D-2008-120.

12.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 102/5

(18)

W dniu 1 kwietnia 2008 r. przewoźnik lotniczy przedstawił dokumentację zawierającą zmieniony plan działań naprawczych z uwzględnieniem zmian nakazanych przez właściwe organy Ukrainy po przeprowadzeniu audytu przedsiębiorstwa. Przewoźnikowi lotniczemu umożliwiono również dokonanie prezentacji przed Komisją i Komitetem ds. Bezpieczeństwa Lotniczego w dniu 2 kwietnia; przewoźnik nie był jednak w stanie wykazać stosowności zaproponowanych zmienionych działań naprawczych dotyczących dyscypliny operacyjnej ani nie wyjaśnił, w jaki sposób działania te miałyby w trwały sposób usunąć wszystkie wykazane wcześniej naruszenia w zakresie bezpieczeństwa. Z tego powodu wymieniona dokumentacja musi zostać poddana dalszej ocenie w celu stwierdzenia, czy właściwie potraktowano w niej problem wykrytych wcześniej naruszeń w zakresie bezpieczeństwa. Do czasu zakończenia tej oceny, z uwagi na brak bezzwłocznych działań naprawczych, które zapobiegałyby ponownemu wystąpieniu systemowych naruszeń w zakresie bezpieczeństwa, Komisja uważa, że przewoźnikowi nie można pozwolić na wykonywanie lotów do Wspólnoty do czasu uzyskania pewności, że wdrożone zostały odpowiednie środki zapewniające zgodność ze stosownymi normami bezpieczeństwa w odniesieniu do wszystkich statków powietrznych wykorzystywanych przez przewoźnika Ukraine Cargo Airways. Na podstawie wspólnych kryteriów określonych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 uznaje się, że ukraiński przewoźnik Ukraine Cargo Airways nie spełnia stosownych norm bezpieczeństwa. Przewoźnik powinien podlegać całkowitemu zakazowi wykonywania przewozów i należy umieścić go w załączniku A. Ogólny nadzór w zakresie bezpieczeństwa

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 3 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L102 - 34 z 200812.4.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/299/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie Rady 2004/551/WPZiB w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L102 - 25 z 200812.4.2008

  Decyzja Rady 2008/298/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/80/WPZiB w sprawie ustanowienia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L102 - 22 z 200812.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/779/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1092) (1)

 • Dz. U. L102 - 20 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 334/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L102 - 19 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ustanawiające pułapy dodatkowych kwot pomocy w Portugalii w ramach dobrowolnej modulacji wprowadzonej rozporządzeniem Rady (WE) nr 378/2007

 • Dz. U. L102 - 17 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

 • Dz. U. L102 - 1 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.