Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 3 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 331/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

Data ogłoszenia:2008-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 3 - Strona 7

Strona 7 z 12

(43)

(38)

lotniczy posiadający koncesje wydane przez te organy mogą wykonywać loty do Wspólnoty jedynie określonymi maszynami. Chodzi o następujących przewoźników i następujące statki powietrzne: Krasnoyarsk Airlines: statki powietrzne Boeing B-737 (EIDNH/DNS/DNT/CBQ/CLZ/CLW), B-757 (EI-DUA/DUD/ DUC/DUE), B-767 (EI-DMP/DMH), Tupolew Тu-214 (RA-65508), Тu-154M (RA-85720); Ural Airlines: statki powietrzne Airbus А-320 (VP-BQY/BQZ), Тu-154M (RA-85807/85814/85833/85844); Gazpromavia: statek powietrzny Falcon-900 (RA09000/09001/09006/09008); Atlant-Soyuz: statki powietrzne Boeing B-737 (VP-BBL/BBM), Тu-154M (RA85709/85740); UTAir: statki powietrzne ATR-42 (VPBCB/BCF/BPJ/BPK), Gulfstream IV (RA-10201/10202), Тu-154M (RA-85805/85808); Kavminvodyavia: statki powietrzne Тu-204 (RA-64022/64016), Тu-154М (RA85715/85826/85746); Kuban Airlines: statek powietrzny Jak-42 (RA-42386/42367/42375); Air Company Yakutia: statki powietrzne Тu-154М (RA-85700/85794) i B-757200 (VP-BFI); Airlines 400: statek powietrzny Тu-204 (RA-64018/64020). Ponadto na mocy wymienionej decyzji niektórzy przewoźnicy lotniczy nie mogą wykonywać lotów do Wspólnoty określonymi statkami powietrznymi. Chodzi o następujących przewoźników i następujące statki powietrzne: Orenburg Airlines: statki powietrzne Tu-154 (RA-85768) i B-737-400 (VP-BGQ); Air Company Tatarstan: statki powietrzne Tu-154 (RA 85101 i RA-85109); Air Company Sibir: statek powietrzny B-737-400 (VP-BTA); oraz Rossija: statki powietrzne Tu-154 (RA -85753 i RA-85835). Właściwe organy Federacji Rosyjskiej poinformowały Komisję w dniu 26 marca 2008 r. o swoim zamiarze zmiany decyzji z dnia 26 listopada 2007 r. dotyczącej ograniczeń w wykonywaniu przewozów nałożonych na niektórych przewoźników lotniczych posiadających koncesje wydane przez Federację Rosyjską, tj. zniesienia wszystkich nałożonych wcześniej ograniczeń w wykonywaniu przewozów w odniesieniu do wszystkich przewoźników, których one dotyczą, z dniem 25 kwietnia 2008 r. W dniu 27 marca Komisja zwróciła się do właściwych organów Federacji Rosyjskiej o przekazanie Komisji i Komitetowi ds. Bezpieczeństwa Lotniczego dowodów i wiarygodnych informacji dotyczących poprawy wewnętrznego systemu monitorowania przedmiotowych przewoźników w zakresie bezpieczeństwa ich lotów, na podstawie których to dowodów i informacji organy te planują przyjęcie decyzji uchylającej ograniczenia w wykonywaniu przewozów nałożone na tych przewoźników. Właściwe organy Federacji Rosyjskiej zobowiązały się do przekazania tych informacji w terminie do dnia 9 kwietnia 2008 r. oraz do dokonania, wraz z zainteresowanymi przewoźnikami, prezentacji przed Komisją i państwami członkowskimi, dotyczącej sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa tych przewoźników, przed dniem wejścia w życie decyzji. Właściwe organy Federacji Rosyjskiej zobowiązały się w dniu 2 kwietnia na forum Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, że w przypadku, gdyby informacje te miały zostać przekazane Komisji w późniejszym terminie, termin wejścia w życie planowanej decyzji zostanie przesunięty w uzgodnieniu z Komisją.


(39)

(40)

(44)

(41)

(42)

Jak stwierdzono w rozporządzeniu (WE) nr 1400/2007, na mocy decyzji właściwych organów Federacji Rosyjskiej z dnia 26 listopada 2007 r. niektórzy przewoźnicy

L 102/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.4.2008

(45)

Komisja przyjmuje do wiadomości planowaną decyzję właściwych organów Federacji Rosyjskiej i zamierza dokonać oceny materiałów, które te organy zobowiązały się przedłożyć, w świetle planów działań naprawczych przekazanych uprzednio Komisji przez przewoźników, których one dotyczą. Komisja zamierza omówić z właściwymi organami FR wyniki tej oceny przed wejściem w życie wspomnianej wyżej planowanej decyzji. Do tego czasu przepisy decyzji właściwych organów Federacji Rosyjskiej z dnia 26 listopada 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 102 POZ 3 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L102 - 34 z 200812.4.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/299/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie Rady 2004/551/WPZiB w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L102 - 25 z 200812.4.2008

  Decyzja Rady 2008/298/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/80/WPZiB w sprawie ustanowienia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L102 - 22 z 200812.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/779/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1092) (1)

 • Dz. U. L102 - 20 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 334/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L102 - 19 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ustanawiające pułapy dodatkowych kwot pomocy w Portugalii w ramach dobrowolnej modulacji wprowadzonej rozporządzeniem Rady (WE) nr 378/2007

 • Dz. U. L102 - 17 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

 • Dz. U. L102 - 1 z 200812.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.