Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 104 POZ 80

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/231/WE z dnia 1 lutego 2008 r. dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Ruch kolejowy” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, o której mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 96/48/WE, i uchylającej decyzję Komisji 2002/734/WE z dnia 30 maja 2002 r. (  Dz.U. L 84 z 26.3.2008)

Data ogłoszenia:2008-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 104 POZ 80

L 104/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2008

SPROSTOWANIA Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/231/WE z dnia 1 lutego 2008 r. dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Ruch kolejowy” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, o której mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 96/48/WE, i uchylającej decyzję Komisji 2002/734/WE z dnia 30 maja 2002 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 84 z dnia 26 marca 2008 r.) Strona 4, podtytuł załącznika: zamiast: powinno być: „PROJEKT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ INTEROPERACYJNOŚCI”, „SPECYFIKACJA TECHNICZNA INTEROPERACYJNOŚCI”.


Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/232/WE z dnia 21 lutego 2008 r. dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Tabor” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 84 z dnia 26 marca 2008 r.) Strona 135, podtytuł załącznika: zamiast: powinno być: „PROJEKT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ INTEROPERACYJNOŚCI”, „SPECYFIKACJA TECHNICZNA INTEROPERACYJNOŚCI”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 104 POZ 80 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L104 - 1 z 200814.4.2008

    Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2008 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Energia” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 807) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.