Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 105 POZ 10

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/304/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

Data ogłoszenia:2008-04-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 105 POZ 10

L 105/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.4.2008

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/304/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

1) artykuł 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją na okres od dnia 7 marca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. wynosi 21,2 mln EUR.”;


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 7 marca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX (1). W dniu 22 listopada 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/760/WPZiB (2) zmieniające i przedłużające do dnia 30 kwietnia 2008 r. wspólne działanie 2005/190/WPZiB. Wspólne działanie 2005/190/WPZiB powinno zostać ponownie przedłużone do dnia 30 czerwca 2008 r. Przewidziana we wspólnym działaniu 2005/190/WPZiB finansowa kwota odniesienia w wysokości 10 mln EUR została we wspólnym działaniu Rady 2006/708/WPZiB (3) uzupełniona kwotą 11,2 mln EUR mającą również pokryć wydatki, które zostaną poniesione w okresie pozostałym do zakończenia misji,

2) artykuł 14 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Niniejsze wspólne działanie wygasa w dniu 30 czerwca 2008 r.”.

(2)

Artykuł 2 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

(3)

(4)

Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 14 kwietnia 2008 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2005/190/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

W imieniu Rady

I. JARC

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 62 z 9.3.2005, s. 37. (2) Dz.U. L 305 z 23.11.2007, s. 58. (3) Dz.U. L 291 z 21.10.2006, s. 43.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 105 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L105 - 7 z 200815.4.2008

  Decyzja Komisji z 14 kwietnia 2008 r. dotycząca tymczasowych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1525) (1)

 • Dz. U. L105 - 5 z 200815.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania dziesięciu członków i piętnastu zastępców członków z Polski do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L105 - 4 z 200815.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Rumunii

 • Dz. U. L105 - 3 z 200815.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niderlandów

 • Dz. U. L105 - 1 z 200815.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 335/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.