Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 105 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niderlandów

Data ogłoszenia:2008-04-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 105 POZ 3

15.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 105/3

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niderlandów (2008/300/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

a) na stanowisko członka: pani R. KRUISINGA, gedeputeerde van de provincie NoordHolland (zmiana mandatu); oraz b) na stanowisko zastępcy członka:


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263, uwzględniając propozycję rządu Niderlandów, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (1). W następstwie rezygnacji pana H. DIJKSMY zwolniło się jedno stanowisko członka Komitetu Regionów. Jedno stanowisko zastępcy członka zwolniło się w związku z rezygnacją pani R. KRUISINGI,

pan H. DIJKSMA, gedeputeerde van de provincie Flevoland (zmiana mandatu). Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 7 kwietnia 2008 r. Artykuł 1

Następujące osoby są niniejszym mianowane do Komitetu Regionów na pozostały okres kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r.:

W imieniu Rady

R. ŽERJAV

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 56 z 25.2.2006, s. 75.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 105 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L105 - 10 z 200815.4.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/304/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L105 - 7 z 200815.4.2008

  Decyzja Komisji z 14 kwietnia 2008 r. dotycząca tymczasowych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1525) (1)

 • Dz. U. L105 - 5 z 200815.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania dziesięciu członków i piętnastu zastępców członków z Polski do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L105 - 4 z 200815.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Rumunii

 • Dz. U. L105 - 1 z 200815.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 335/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.