Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 105 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Rumunii

Data ogłoszenia:2008-04-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 105 POZ 4

L 105/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.4.2008

DECYZJA RADY z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Rumunii (2008/301/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263, uwzględniając propozycję rządu Rumunii, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Pan Mihai Dan GROZA, radny pełniący tymczasowo obowiązki prezydenta gminy Oradea, zostaje mianowany zastępcą członka Komitetu Regionów na pozostały okres kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.


W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE (1) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. W następstwie rezygnacji pana FILIPA zwolniło się jedno stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów,

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 7 kwietnia 2008 r. W imieniu Rady

(2)

R. ŽERJAV

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 56 z 25.2.2006, s. 75.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 105 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L105 - 10 z 200815.4.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/304/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L105 - 7 z 200815.4.2008

  Decyzja Komisji z 14 kwietnia 2008 r. dotycząca tymczasowych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1525) (1)

 • Dz. U. L105 - 5 z 200815.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania dziesięciu członków i piętnastu zastępców członków z Polski do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L105 - 3 z 200815.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niderlandów

 • Dz. U. L105 - 1 z 200815.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 335/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.