Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 105 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania dziesięciu członków i piętnastu zastępców członków z Polski do Komitetu Regionów

Data ogłoszenia:2008-04-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 105 POZ 5

15.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 105/5

DECYZJA RADY z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania dziesięciu członków i piętnastu zastępców członków z Polski do Komitetu Regionów (2008/302/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

— Józef SEBESTA, marszałek województwa opolskiego, — Stanisław SZWABSKI, przewodniczący Rady Miasta Gdyni, — Krzysztof SZYMAŃSKI, marszałek województwa lubuskiego, — Marek TRAMŚ, radny powiatu polkowickiego (zmiana mandatu), — Ludwik WĘGRZYN, radny powiatu bocheńskiego (zmiana mandatu), — Tadeusz WRONA, mandatu), oraz b) na stanowisko zastępcy członka: — Adam BANASZAK, radny Kujawsko-Pomorskiego, — Jan BRONŚ, burmistrz Oleśnicy, — Lech DYMARSKI, przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, — Jan DZIUBIŃSKI, prezydent Tarnobrzega, Artykuł 1 — Robert GODEK, starosta powiatu strzyżowskiego, — Michał KARALUS, radny powiatu pleszewskiego (zmiana mandatu), — Marzena KEMPIŃSKA, radna powiatu świeckiego (zmiana mandatu), — Józef KOTYŚ, radny Sejmiku Województwa Opolskiego, — Tadeusz KOWALCZYK, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, — Andrzej MATUSIEWICZ, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, — Norbert OBRYCKI, marszałek województwa zachodniopomorskiego, Sejmiku Województwa prezydent Częstochowy (zmiana


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263, uwzględniając propozycję rządu Polski, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE (1) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. Dziesięć stanowisk członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatów pana BOCHEŃSKIEGO, pana CIACHA, pana CZARSKIEGO, pana CZERNECKIEGO, pana MAKAREWICZA, pana RAKOCZEGO, pani RONOWICZ, pana RYŃSKIEGO, pana SEPIOŁA i pana TEODORCZYKA. Czternaście stanowisk zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatów pana ACHRAMOWICZA, pana FOGLERA, pana GRZEŚKA, pana KARALUSA, pani KEMPIŃSKIEJ, pana KRZYWICKIEGO, pana KRZYŻEWSKIEGO, pana KUBATA, pana NAWARY, pana OLSZEWSKIEGO, pana OSOWSKIEGO, pana PRUSZKOWSKIEGO, pana SŁOWIŃSKIEGO i pana TRAMSIA. Jedno stanowisko zastępcy członka zwolniło się w związku z mianowaniem pana WRONY na stanowisko członka,

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r., zostają niniejszym mianowani do Komitetu Regionów: a) na stanowisko członka: — Adam JARUBAS, marszałek województwa świętokrzyskiego, — Lech JAWORSKI, radny m.st. Warszawy, — Marek NAWARA, marszałek województwa małopolskiego (zmiana mandatu), — Jacek PROTAS, marszałek województwa warmińskomazurskiego,

(1) Dz.U. L 56 z 25.2.2006, s. 75.

L 105/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.4.2008

— Ewa PANASIUK, radna Sejmiku Województwa Lubelskiego, — Czesław SOBIERAJSKI, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, — Robert SOSZYŃSKI, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, — Tadeusz TRUSKOLASKI, prezydent Białegostoku.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 7 kwietnia 2008 r. W imieniu Rady

R. ŽERJAV

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 105 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L105 - 10 z 200815.4.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/304/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L105 - 7 z 200815.4.2008

  Decyzja Komisji z 14 kwietnia 2008 r. dotycząca tymczasowych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1525) (1)

 • Dz. U. L105 - 4 z 200815.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Rumunii

 • Dz. U. L105 - 3 z 200815.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niderlandów

 • Dz. U. L105 - 1 z 200815.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 335/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.