Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 106 POZ 15

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych

Data ogłoszenia:2008-04-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 106 POZ 15

16.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/15

TŁUMACZENIE

POROZUMIENIE w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych A. List Rządu Ukrainy Kijów, dnia 11 grudnia 2007 r. Szanowny Panie Ambasadorze! W świetle Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Ukrainą z dnia 14 czerwca 1994 r. oraz w następstwie negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu celem niniejszego listu jest potwierdzenie, że cła, nakładane przez Ukrainę na towary z niej pochodzące i eksportowane do Wspólnoty Europejskiej, zostaną zniesione z chwilą wejścia w życie porozumienia o strefie wolnego handlu pomiędzy UE a Ukrainą, które ma być przedmiotem negocjacji po sfinalizowaniu procesu przystąpienia Ukrainy do WTO, w ramach nowego rozszerzonego porozumienia. Proponuję, aby niniejszy list i Pańska odpowiedź stanowiły formalne porozumienie między nami. Niniejsze porozumienie wejdzie w życie z dniem otrzymania przez Wspólnotę Europejską pisemnego powiadomienia z Ukrainy, że zakończyła ona wszystkie niezbędne wewnętrzne procedury. Potwierdzam, że niniejszy list i Pańska odpowiedź stanowią formalne porozumienie między nami. Z wyrazami najgłębszego szacunku,


W imieniu Ukrainy

M. AZAROV

L 106/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.4.2008

B. List Wspólnoty Europejskiej Bruksela, dnia 1 kwietnia 2008 r. Szanowny Panie Ambasadorze! Potwierdzam otrzymanie listu Rządu Ukrainy z dnia 11 grudnia 2007 r., za który dziękuję i który brzmi, jak następuje: „W świetle Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Ukrainą z dnia 14 czerwca 1994 r. oraz w następstwie negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu, celem niniejszego listu jest potwierdzenie, że cła nakładane przez Ukrainę na towary z niej pochodzące i eksportowane do Wspólnoty Europejskiej zostaną zniesione z chwilą wejścia w życie porozumienia o strefie wolnego handlu pomiędzy UE a Ukrainą, które ma być przedmiotem negocjacji po sfinalizowaniu procesu przystąpienia Ukrainy do WTO, w ramach nowego rozszerzonego porozumienia. Proponuję, aby niniejszy list i Pańska odpowiedź stanowiły formalne porozumienie między nami. Niniejsze porozumienie wejdzie w życie z dniem otrzymania przez Wspólnotę Europejską pisemnego powiadomienia z Ukrainy, że zakończyła ona wszystkie niezbędne wewnętrzne procedury. Potwierdzam, że niniejszy list i Pańska odpowiedź stanowią formalne porozumienie między nami”. Potwierdzam, że wyżej wskazany list i moja odpowiedź stanowią formalne porozumienie między nami. Z wyrazami najgłębszego szacunku,

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

P. MANDELSON

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 106 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 17 z 200816.4.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/307/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2008 r. wspierające działania Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej w laboratoriach, w ramach strategii Unii Europejskiej przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L106 - 14 z 200816.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych

 • Dz. U. L106 - 7 z 200816.4.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Panamy dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L106 - 6 z 200816.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Panamy dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L106 - 3 z 200816.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 337/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 kwietnia 2008 r.

 • Dz. U. L106 - 1 z 200816.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 336/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.