Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 106 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Panamy dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

Data ogłoszenia:2008-04-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 106 POZ 6

L 106/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.4.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Panamy dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (2008/305/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2, w powiązaniu z pierwszym zdaniem pierwszego akapitu jego art. 300 ust. 2 oraz pierwszym akapitem art. 300 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej dnia 1 października 2007 r. z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie. Umowa powinna zostać zatwierdzona,

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Panamy dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych. 2. Tekst umowy jest dołączony do niniejszej decyzji (1). Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby uprawnionej do dokonania notyfikacji przewidzianej w art. 9 ust. 1 umowy.

Dnia 5 czerwca 2003 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji z krajami trzecimi w sprawie zastąpienia pewnych postanowień obecnie obowiązujących umów dwustronnych umową wspólnotową. W imieniu Wspólnoty Komisja wynegocjowała umowę z Republiką Panamy dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych („umowę”) zgodnie z mechanizmami i wytycznymi zawartymi w załączniku do decyzji Rady upoważniającej Komisję do otwarcia negocjacji z krajami trzecimi w sprawie zastąpienia pewnych postanowień obecnie obowiązujących umów dwustronnych umową wspólnotową.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lutego 2008 r. W imieniu Rady

D. RUPEL

Przewodniczący

(1) Zob. s. 7 niniejszego Dziennika Urzędowego.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 106 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 17 z 200816.4.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/307/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2008 r. wspierające działania Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej w laboratoriach, w ramach strategii Unii Europejskiej przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L106 - 15 z 200816.4.2008

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych

 • Dz. U. L106 - 14 z 200816.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych

 • Dz. U. L106 - 7 z 200816.4.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Panamy dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L106 - 3 z 200816.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 337/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 kwietnia 2008 r.

 • Dz. U. L106 - 1 z 200816.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 336/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.