Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 109 POZ 35 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1283)

Data ogłoszenia:2008-04-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 109 POZ 35 - Strona 3

Strona 3 z 3
817/2004; niewystarczające kontrole na miejscu ryczałtowa jednorazowa ryczałtowa 5,00 5,00 EUR EUR EUR jednorazowa EUR jednorazowa EUR jednorazowa EUR – 535 626,90 475 793,12 – 9 947,35 – 38 983,31 – 85 816,53 – 11 192 908,80 – 209 164,22 – 423 850,43 – 131 507,65 – 764 522,30 – 30 905,27 – 308 289,90 – 428 284,00 ryczałtowa 5,00 EUR – 3 775 871,38 ryczałtowa 5,00 EUR – 2 263 498,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ryczałtowa 5,00 EUR – 4 958 177,57 0,00


Owoce i warzywa - banany

2004

Nieprzestrzeganie niektórych kryteriów uznania przez organizacje producentów

ryczałtowa

5,00

EUR

– 780,11

– 780,11 PL – 4 958 177,57 – 2 263 498,77 – 3 775 871,38 – 535 626,90 475 793,12 – 9 947,35 – 38 983,31 – 85 816,53 – 11 192 908,80 – 209 164,22 – 423 850,43 – 131 507,65 – 764 522,30 – 30 905,27 – 308 289,90 – 428 284,00

FR

Owoce i warzywa - banany

2005

FR

Owoce i warzywa - banany

2006

FR

Owoce i warzywa - banany

2007

FR

Składowanie cukru w magazynach państwowych

2005

FR

Składowanie cukru w magazynach państwowych

2006

FR

Premie tytoniowe

2004

FR

Premie tytoniowe

2005

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

FR

Premie tytoniowe

2006

IE

Mleko w proszku do produkcji kazeiny

2003

IE

Mleko w proszku do produkcji kazeiny

2004

IE

Mleko w proszku do produkcji kazeiny

2005

IT

Refundacje wywozowe

2003

IT

Audyt finansowy - Opóźnione płatności

2004

IT

Rozwój obszarów wiejskich - S. Gwarancji - Środki towarzyszące

2003

19.4.2008

19.4.2008

Państwo członkowskie Podstawa korekty Rodzaj % Waluta Kwota Już dokonane odliczenia Skutki finansowe

Środek

Rok obrachunkowy

IT Kontrole administracyjne przeprowadzone nie w pełni zgodnie z art. 68 rozp. 817/2004; niewystarczające kontrole na miejscu Kontrole na miejscu przeprowadzone zbyt poźno niezgodnie z art. 61 rozp. 445/2002 Kontrole na miejscu przeprowadzone zbyt poźno niezgodnie z art. 61 rozp. 445/2002 Kontrole na miejscu przeprowadzone zbyt poźno niezgodnie z art. 61 rozp. 445/2002 RAZEM IT Opóźnione płatności Przekroczenie pułapów finansowych Niedociągnięcia w kontrolach kluczowych i dodatkowych Niedociągnięcia w kontrolach kluczowych i dodatkowych ryczałtowa 5,00 ryczałtowa 5,00 EUR EUR jednorazowa EUR jednorazowa EUR ryczałtowa 5,00 EUR – 58 709,00 – 4 653 293,17 0,00 – 1 107 241,81 – 484 845,00 – 479 643,00 – 2 071 729,81 RAZEM LU Przekroczenie pułapów finansowych jednorazowa EUR RAZEM NL Przekroczenie pułapów finansowych jednorazowa EUR RAZEM PT – 7 905,99 – 7 905,99 – 271 398,38 – 271 398,38 ryczałtowa 5,00 EUR – 54 645,00 ryczałtowa 5,00 EUR – 32 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 – 14 516,49 – 1 107 241,81 0,00 0,00 – 1 121 758,30 0,00 0,00 0,00 0,00 ryczałtowa 5,00 EUR – 754 180,00 0,00

Rozwój obszarów wiejskich - S. Gwarancji - Środki towarzyszące

2003

Kontrole na miejscu przeprowadzone zbyt poźno niezgodnie z art. 61 rozp. 445/2002

ryczałtowa

5,00

EUR

– 2 985 884,00 0,00

– 2 985 884,00 PL – 754 180,00

IT

Rozwój obszarów wiejskich - S. Gwarancji - Środki towarzyszące

2004

IT

Rozwój obszarów wiejskich - S. Gwarancji - Środki towarzyszące

2004

– 32 396,00 – 54 645,00 – 58 709,00 – 4 653 293,17 14 516,49 0,00 – 484 845,00 – 479 643,00 – 949 971,51 – 7 905,99 – 7 905,99 – 271 398,38 – 271 398,38

IT

Rozwój obszarów wiejskich - S. Gwarancji - Środki towarzyszące

2005

IT

Rozwój obszarów wiejskich - S. Gwarancji - Środki towarzyszące

2006

LU

Audyt finansowy - Opóźnione płatności

2006

LU

Audyt finansowy - Przekroczenie

2006

LU

Rozwój obszarów wiejskich - Gwarancje Środki towarzyszące

2004

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LU

Rozwój obszarów wiejskich - Gwarancje Środki towarzyszące

2005

NL

Audyt finansowy - Przekroczenie

2005

PT

Audyt finansowy - Przekroczenie

2006

L 109/39

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 109 POZ 35 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L109 - 40 z 200819.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2008 r. przedłużająca okres ważności decyzji 2006/502/WE zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1442) (1)

 • Dz. U. L109 - 32 z 200819.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2008 r. określająca dozwolone ilości bromku metylowego przeznaczone do zastosowań krytycznych we Wspólnocie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1053)

 • Dz. U. L109 - 30 z 200819.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/265/WE w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania przez zastępcę sekretarza generalnego Rady umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen, SISNET

 • Dz. U. L109 - 27 z 200819.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. upoważniająca Włochy do stosowania na określonych obszarach geograficznych obniżonych stawek opodatkowania oleju gazowego i gazu płynnego używanych do celów grzewczych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L109 - 17 z 200819.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/49/WE z dnia 16 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do kryteriów przeprowadzania kontroli na ziemi statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L109 - 11 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L109 - 9 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 352/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki i czereśnie inne niż wiśnie

 • Dz. U. L109 - 7 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 351/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. wdrażające dyrektywę 2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie priorytetowego traktowania kontroli na ziemi statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L109 - 5 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L109 - 3 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 czerwa r. do dnia 31 sierpnia 2008 r.

 • Dz. U. L109 - 1 z 200819.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 348/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.