Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 110 POZ 16

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (  Dz.U. L 270 z 21.10.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 40, s. 391–404)

Data ogłoszenia:2008-04-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 110 POZ 16

L 110/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.4.2008

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 270 z dnia 21 października 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 40, s. 391–404) Strona 400, załącznik I, ilości referencyjne, litera d), okres 2007/2008: zamiast: „Niemcy (…) Austria powinno być: „Niemcy (…) Austria 2 777 893,609”. 2 776 895,000”, 28 142 465,561 28 143 464,000


Sprostowanie do decyzji Rady 2008/262/WE z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 83 z dnia 26 marca 2008 r.) Strona tytułowa i s. 5: zamiast: „2008/262/EC”, powinno być: „2008/262/WSiSW”. Niniejszą decyzję należy uważać za opublikowaną w sekcji L III, tytuł VI.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 110 POZ 16 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L110 - 7 z 200822.4.2008

    Decyzja Komisji z dnia 1 kwietnia 2008 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji związany z odbudową zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1202)

  • Dz. U. L110 - 3 z 200822.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 355/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1239/95 w zakresie stosowania elektronicznych środków komunikacji w postępowaniu przed Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin (1)

  • Dz. U. L110 - 1 z 200822.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 354/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.