Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 111 POZ 15

Tytuł:

Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 – budżet korygujący 2 (  Dz.U. L 2 z 4.1.2008)

Data ogłoszenia:2008-04-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 111 POZ 15

23.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/15

SPROSTOWANIA Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 – budżet korygujący 2 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 2 z dnia 4 stycznia 2008 r.) Strona 231, w tabeli dodaje się wers w brzmieniu: „1 0 3 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar stosunków zewnętrznych

235 316

1 035 684


1 271 000”

Strona 233, dodaje się tekst w brzmieniu: „1 0 3 0 Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar stosunków zewnętrznych

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

235 316

1 035 684

1 271 000

Uwagi Decyzja Komisji 2005/56/WE z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego powołaną do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Rady (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35), zmienionego decyzją Komisji 2007/114/WE (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21). Zgodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji subwencja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają subwencji przewidzianej w ramach pozycji 19 01 04 30 sekcji III »Komisja« budżetu ogólnego.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 111 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 11 z 200823.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2008 r. ustanawiająca grupę ekspertów „Platforma ds. zatrzymywania danych elektronicznych w celu dochodzenia, wykrywania i ścigania poważnych przestępstw”

 • Dz. U. L111 - 9 z 200823.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L111 - 7 z 200823.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L111 - 5 z 200823.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L111 - 3 z 200823.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 357/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych encefalopatii gąbczastych (1)

 • Dz. U. L111 - 1 z 200823.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.