Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 112 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 362/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2009 r. odnoszących się do niedostatku materialnego (1)

Data ogłoszenia:2008-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 112 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 5

24.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/7

Moduł 2009 Nazwa zmiennej Kod

Niedostatek materialny Zmienna

2. Pozycje dotyczące poszczególnych osób 2.1. Dobra trwałe (dot. poszczególnych osób) PD010 1 2 3 PD010_F 1 -1 -3 Telefon komórkowy Tak Nie, z braku pieniędzy Nie, z innego powodu Podano dane Brak danych Respondent niewybrany 2.2. Potrzeby podstawowe (dot. poszczególnych osób) PD020 1 2 3 PD020_F 1 -1 -3 PD030 1 2 3 PD030_F 1 -1 -3 Zastępowanie zużytych ubrań nowymi (nieużywanymi) Tak Nie, z braku pieniędzy Nie, z innego powodu Podano dane Brak danych Respondent niewybrany Dwie pary butów w odpowiednim rozmiarze (w tym jedna para butów całorocznych) Tak Nie, z braku pieniędzy Nie, z innego powodu Podano dane Brak danych Respondent niewybrany 2.3. Niespełnione potrzeby (dot. poszczególnych osób) PD040 1 2 3 4 5 PD040_F 1 -1 -3 Wizyty u lekarzy ogólnych i specjalistów oprócz wizyt u dentysty lub okulisty w ciągu ostatnich 12 miesięcy Brak 1–2 razy 3–5 razy 6–9 razy ponad 10 razy Podano dane Brak danych Respondent niewybrany 2.4. Aktywność rekreacyjna i towarzyska (dot. poszczególnych osób) PD050 1 2 3 Osoba co najmniej raz w miesiącu spotyka się ze znajomymi lub rodziną na posiłek itp. Tak Nie, z braku pieniędzy Nie, z innego powodu


L 112/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.4.2008

Moduł 2009 Nazwa zmiennej Kod

Niedostatek materialny Zmienna

PD050_F

1 -1 -3

Podano dane Brak danych Respondent niewybrany Osoba regularnie spędza czynnie czas wolny (sport, kino, koncert)

PD060 1 2 3 PD060_F 1 -1 -3 PD070 1 2 3 PD070_F 1 -1 -3

Tak Nie, z braku pieniędzy Nie, z innego powodu Podano dane Brak danych Respondent niewybrany Osoba w każdym tygodniu wydaje niewielką sumę pieniędzy na własne potrzeby Tak Nie, z braku pieniędzy Nie, z innego powodu Podano dane Brak danych Respondent niewybrany 3. Pozycje dotyczące dzieci (dot. gospodarstwa domowego)

3.1. Potrzeby podstawowe (dot. wszystkich dzieci w gospodarstwie domowym) HD100 1 2 3 HD100_F 1 -1 -2 HD110 1 2 3 HD110_F 1 -1 -2 HD120 1 2 3 HD120_F 1 -1 -2 Nowe ubrania (nieużywane) Tak Nie, z braku pieniędzy Nie, z innego powodu Podano dane Brak danych Nie dotyczy (brak dzieci w wieku poniżej 16 lat) Dwie pary butów w odpowiednim rozmiarze (w tym jedna para butów całorocznych) Tak Nie, z braku pieniędzy Nie, z innego powodu Podano dane Brak danych Nie dotyczy (brak dzieci w wieku poniżej 16 lat) Świeże owoce i warzywa raz dziennie Tak Nie, z braku pieniędzy Nie, z innego powodu Podano dane Brak danych Nie dotyczy (brak dzieci w wieku poniżej 16 lat)

24.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/9

Moduł 2009 Nazwa zmiennej Kod

Niedostatek materialny Zmienna

HD130 1 2 3 HD130_F 1 -1 -2 HD140 1 2 3 HD140_F 1 -1 -2

Trzy posiłki dziennie Tak Nie, z braku pieniędzy Nie, z innego powodu Podano dane Brak danych Nie dotyczy (brak dzieci w wieku poniżej 16 lat) Co najmniej jeden posiłek dziennie z mięsem, drobiem lub rybami (lub równoważny posiłek wegetariański) Tak Nie, z braku pieniędzy Nie, z innego powodu Podano dane Brak danych Nie dotyczy (brak dzieci w wieku poniżej 16 lat)

3.2. Potrzeby edukacyjne lub rekreacyjne (dot. wszystkich dzieci w gospodarstwie domowym) HD150 1 2 3 HD150_F 1 -1 -2 HD160 1 2 3 HD160_F 1 -1 -2 HD170 1 2 3 HD170_F 1 -1 -2 HD180 1 2 3 Obecność w domu książek odpowiednich do wieku dzieci Tak Nie, z braku pieniędzy Nie, z innego powodu Podano dane Brak danych Nie dotyczy (brak dzieci w wieku poniżej 16 lat) Sprzęt do rekreacji na świeżym powietrzu (rower, rolki itp.) Tak Nie, z braku pieniędzy Nie, z innego powodu Podano dane Brak danych Nie dotyczy (brak dzieci w wieku poniżej 16 lat) Gry i zabawki do używania w domu (zabawki edukacyjne dla małych dzieci, klocki, gry planszowe, komputerowe itp.) Tak Nie, z braku pieniędzy Nie, z innego powodu Podano dane Brak danych Nie dotyczy (brak dzieci w wieku poniżej 16 lat) Regularne zajęcia rekreacyjne (pływanie, gra na instrumencie, organizacje młodzieżowe itp.) Tak Nie, z braku pieniędzy Nie, z innego powodu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 112 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 32 z 200824.4.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 83/190/EWG z dnia 28 marca 1983 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę Rady 78/764/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do siedzenia kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (  Dz.U. L 109 z 26.4.1983) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 007, s. 3)

 • Dz. U. L112 - 31 z 200824.4.2008

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą odnośnie do należności celnych wywozowych

 • Dz. U. L112 - 29 z 200824.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2008 r. wprowadzająca odstępstwo od niektórych przepisów decyzji 2006/923/WE w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2006–2007 na pokrycie wydatków poniesionych przez Portugalię w celu zwalczania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1444)

 • Dz. U. L112 - 26 z 200824.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2008 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących, stosowanych od dnia 1 lutego 2007 r., 1 marca 2007 r., 1 kwietnia 2007 r., 1 maja 2007 r. i 1 czerwca 2007 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L112 - 25 z 200824.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 kwietnia 2008 r. dotycząca mianowania członka z Belgii do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L112 - 22 z 200824.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 365/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. zatwierdzające program modułów ad hoc, obejmujących lata 2010, 2011 i 2012 w odniesieniu do badania prób losowych dotyczącego siły roboczej, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L112 - 14 z 200824.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do formatu technicznego dla przesyłania statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych oraz odstępstw, jakie mają zostać przyznane państwom członkowskim

 • Dz. U. L112 - 12 z 200824.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.