Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie obowiązujących w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji zasad dotyczących zwolnień z wymogu uzyskania zezwolenia dla przedsiębiorstw i instytucji odzyskujących niebezpieczne odpady na podstawie art. 3 dyrektywy Rady 91/689/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1212) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30 - Strona 3

Strona 3 z 8

Przepis

Rodzaj odpadu wraz z kodem

Rodzaj czynności (1)

Graniczne wartości

Inne wymagania (wykaz niewyłączny)

ust. 17 pkt 1)

14 06 01* (2)

Składowanie

Maksymalna ilość składowana jednocześnie: 18 ton Maksymalny czas składowania: 6 miesięcy

Składowanie powinno odbywać się na nieprzepuszczalnej powierzchni i w szczelnie zamkniętych nieprzeciekających pojemnikach. Odpady składowane na terenie obiektu przechowywane są oddzielnie.


14 06 02*, 14 06 03*, 20 01 13*

Składowanie

Maksymalna ilość składowana jednocześnie: 5 metrów sześciennych Maksymalny czas składowania: 6 miesięcy

20 01 27* (Farby (wyłączając specjalistyczne i przemysłowe farby, środki konserwujące drewno, farby w aerozolu i spreju, atramenty i tusze) oczekujące na powtórne użycie w charakterze farby). 17 02 04* (Drewno, w tym słupy telegraficzne i podkłady kolejowe)

Składowanie

Maksymalna ilość składowana jednocześnie: 10 000 litrów. Maksymalny czas składowania: 6 miesięcy

Składowanie

Maksymalna ilość składowana jednocześnie: 100 ton Maksymalny czas składowania: 1 rok

Składowanie powinno odbywać się na nieprzepuszczalnej powierzchni. Odpady składowane na terenie obiektu przechowywane są oddzielnie. Odpady składowane są w bezpiecznych pojemnikach w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od wszelkich wód śródlądowych lub przybrzeżnych lub mniejszej niż 50 metrów od studni, otworu wiertniczego lub podobnego wyrobiska wykonanego w głąb warstw podziemnych w celach zaopatrzenia w wodę. Odpady składowane na terenie obiektu przechowywane są oddzielnie.

ust. 18 pkt 1)

13 01 09* - 13 07 01* oprócz 13 03 01* 13 03 10* i 13 05 01* 13 05 08*

Składowanie

Maksymalna pojemność magazynowa zbiornika: 3 metry sześcienne, nie więcej niż 20 pojemników na tym terenie Maksymalny czas składowania: 1 rok

20 01 33* (Posortowane lub nieposortowane oddzielne zbiory baterii lub zespoły zawierające niebezpieczne baterie) ust. 38 Próbki odpadów (w tym próbki odpadów niebezpiecznych), które mają być poddane badaniu i analizie Leki ujęte w 18 01 08* i 20 01 31* oraz strzykawki do zastrzyków podskórnych ujęte w 18 01 03*

Składowanie

Maksymalna pojemność magazynowa zbiornika: 400 metrów sześciennych Maksymalny czas składowania: 1 rok

Odpady składowane na terenie obiektu w bezpiecznych pojemnikach przechowywane są oddzielnie

Składowanie

Maksymalna graniczna składowana ilość: 10 ton

ust. 39 pkt 1)

Składowanie w aptece (zwroty od rodzin i osób indywidualnych)

Maksymalna ilość składowana jednocześnie: 5 metrów sześciennych Maksymalny czas składowania: 6 miesięcy

Odpady te składowane są w bezpiecznych pojemnikach oddzielnie.

1.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/33

Przepis

Rodzaj odpadu wraz z kodem

Rodzaj czynności (1)

Graniczne wartości

Inne wymagania (wykaz niewyłączny)

ust. 39 pkt 2)

Strzykawki i igły do zastrzyków podskórnych ujęte w 18 01 03* i 18 02 02* Ogólne odpady medyczne (inne niż strzykawki i igły do zastrzyków podskórnych) ujęte w 18 01 03* i 18 02 02 Leki ujęte w 18 01 08*, 18 02 07* i 20 01 31*

Składowanie w miejscu wykonywania praktyki lekarskiej, pielęgniarskiej lub weterynaryjnej odpadów wytwarzanych podczas wykonywania tej praktyki

Maksymalna ilość składowana jednocześnie: 5 metrów sześciennych. Maksymalny czas składowania: 3 miesiące

Odpady składowane w bezpiecznych pojemnikach

ust. 43 pkt 1) i 3)

Zużyte lampy wyładowcze, w tym lampy fluoroscencyjne (objęte kodem 20 01 21*)

Kruszenie w celu zmniejszenia objętości przed zabraniem

Maksymalna ilość lamp przetworzonych w każdym 24-godzinnym okresie: 3 tony. Maksymalne stężenie rtęci w emisjach: 50 μg/metr sześcienny. Stężenie rtęci w emisjach ≤ 50 μg/m3

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 45 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: cyflufenamid, FEN 560 i flonikamid (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1644) (1)

 • Dz. U. L117 - 42 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. nakładająca szczególne warunki dotyczące gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów pentachlorofenolem i dioksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1641) (1)

 • Dz. U. L117 - 40 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/57/WE w odniesieniu do przypadków podlegających zgłaszaniu w ramach systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1574) (1)

 • Dz. U. L117 - 27 z 20081.5.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/53/WE z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi (1)

 • Dz. U. L117 - 24 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2008 r.

 • Dz. U. L117 - 22 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L117 - 20 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimetylodibursztynianu astaksantyny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L117 - 16 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Ternasco de Aragón (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 15 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 102/2007 przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2008 r. dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy (1)

 • Dz. U. L117 - 13 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lenteja de la Armuña (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 11 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L117 - 1 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 388/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1472/2006 na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego samego produktu wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.