Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie obowiązujących w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji zasad dotyczących zwolnień z wymogu uzyskania zezwolenia dla przedsiębiorstw i instytucji odzyskujących niebezpieczne odpady na podstawie art. 3 dyrektywy Rady 91/689/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1212) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30 - Strona 6

Strona 6 z 8

18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*

Używanie autoklawów do sterylizacji odpadów w miejscu ich wytworzenia Składowanie odpadów w obiektach odbioru odpadów przewidzianych na terenie portu, gdy składowanie takie towarzyszy zbieraniu lub transportowi odpadów

Maksymalna pojemność autoklawu: 3 metry sześcienne, maksymalna ilość odpadów sterylizowanych w każdym poszczególnym miejscu w każdym z miesięcy kalendarzowych: 100 ton Maksymalna objętość składowana jednocześnie: 20 metrów sześciennych/statek Maksymalny czas składowania: 7 dni


Autoklawy są akredytowane przez Agencję Regulacyjną ds. Leków i Produktów Medycznych

ust. 36 pkt 1) i 2)

Odpady inne niż popłuczyny zbiorników: 15 02 02*, 16 02 09* – 16 02 13*, 16 02 15*, 16 04 03*, 16 05 04*, 16 06 01* - 16 06 03*, 16 06 06*, 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 20 01 13*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35*, 20 01 37* Popłuczyny zbiornika: 13 01 09* – 13 01 13*, 13 02 04* – 13 02 08*, 13 03 06* – 13 03 10*, 13 04 01* – 13 04 03*, 13 07 01* – 13 07 03*, 13 08 01*, 13 08 02*, 13 08 99*, 16 07 08*, 16 07 09*, 16 10 01* i 16 10 03* Próbki odpadów niebezpiecznych (w tym również tymczasowo składowany zużyty sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny oczekujący na odzysk), które są albo mają być poddane badaniu lub analizie 16 02 09*, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 06 01*, 16 06 03*, 18 01 08*, 18 02 07*, 20 01 33*, 16 02 10*, 16 02 12*, 16 02 15*, 16 06 02*, 18 01 03*, 18 02 02*, 20 01 31*, 20 01 35*

ust. 36 pkt 1) i 3)

Składowanie odpadów w obiektach odbioru odpadów przewidzianych na terenie portu, gdy składowanie takie towarzyszy zbieraniu lub transportowi odpadów Składowanie w dowolnym miejscu, gdzie są albo mają być badane lub analizowane

Ilość popłuczyn zbiornika zawierających brudny balast nie przekracza 30 % całkowitego ciężaru własnego statków. Ilość popłuczyn zbiornika zawierających odpadowe mieszaniny zawierające olej przekracza 1 % całkowitego ciężaru własnego statków.

ust. 38

Maksymalna graniczna składowana ilość: 10 ton

ust. 39 pkt 1)

Składowanie w aptece lub w miejscu wykonywania praktyki lekarskiej, pielęgniarskiej lub weterynaryjnej albo w innym dopuszczonym miejscu wymiany igieł, które zostały zwrócone w te miejsca z domów spokojnej starości lub opieki lub przez osoby indywidualne. Składowanie w miejscu wykonywania praktyki lekarskiej, pielęgniarskiej lub weterynaryjnej odpadów wytwarzanych podczas wykonywania tej praktyki

Maksymalna pojemność składowania: 10 metrów sześciennych Maksymalna zwracana ilość/24 godz: 5 kg/5 l Maksymalny czas składowania: 3 miesiące

ust. 39 pkt 2)

16 02 09*, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 06 01*, 16 06 03*, 18 01 08*, 18 02 07*, 20 01 33*,

16 02 10*, 16 02 12*, 16 02 15*, 16 06 02*, 18 01 03*, 18 02 02*, 20 01 31*, 20 01 35

Maksymalna pojemność składowania: 10 metrów sześciennych Maksymalny czas składowania: 3 miesiące

1.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/37

Przepis

Rodzaj odpadu wraz z kodem

Rodzaj czynności

Graniczne wartości

Inne wymagania

ust. 43 pkt 1) i 3)

Zużyte lampy wyładowcze, w tym lampy fluoroscencyjne (objęte kodem 20 01 21*)

Kruszenie w celu zmniejszenia objętości przed zebraniem

Maksymalna ilość lamp przetworzonych w każdym 24-godzinnym okresie: 3 tony Maksymalne stężenie rtęci w emisjach: 50 μg/metr sześcienny Stężenie rtęci w emisjach ≤ 50 μg/m3

Operacja kruszenia przeprowadzana jest w urządzeniach przeznaczonych do zmniejszania objętości przed zebraniem. Operacja kruszenia przeprowadzana jest wyłącznie w tym celu. Składowanie lamp przed kruszeniem odbywa się pod przykryciem zabezpieczającym przed czynnikami atmosferycznymi zgodnie z ust. 1 załącznika III do dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) (1). Składowanie po kruszeniu odbywa się w bezpiecznym pojemniku Miejsce jest wyłożone nieprzepuszczalną nawierzchnią posiadającą uszczelniony system odwodnienia. Urządzenie lub sprzęt używany przy wykonywaniu czynności jest utrzymany w zadowalającym stanie roboczym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 45 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: cyflufenamid, FEN 560 i flonikamid (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1644) (1)

 • Dz. U. L117 - 42 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. nakładająca szczególne warunki dotyczące gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów pentachlorofenolem i dioksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1641) (1)

 • Dz. U. L117 - 40 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/57/WE w odniesieniu do przypadków podlegających zgłaszaniu w ramach systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1574) (1)

 • Dz. U. L117 - 27 z 20081.5.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/53/WE z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi (1)

 • Dz. U. L117 - 24 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2008 r.

 • Dz. U. L117 - 22 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L117 - 20 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimetylodibursztynianu astaksantyny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L117 - 16 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Ternasco de Aragón (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 15 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 102/2007 przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2008 r. dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy (1)

 • Dz. U. L117 - 13 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lenteja de la Armuña (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 11 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L117 - 1 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 388/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1472/2006 na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego samego produktu wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.