Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie obowiązujących w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji zasad dotyczących zwolnień z wymogu uzyskania zezwolenia dla przedsiębiorstw i instytucji odzyskujących niebezpieczne odpady na podstawie art. 3 dyrektywy Rady 91/689/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1212) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30 - Strona 7

Strona 7 z 8

ust. 43 pkt 2) i 3)

Zużyte lampy wyładowcze, w tym lampy fluoroscencyjne objęte kodem 20 01 21*

Składowanie przed kruszeniem lub składowanie po kruszeniu lecz przed zabraniem

ust. 45 pkt 1)

Ołowiowo-kwasowe baterie do pojazdów silnikowych (należące do kategorii 16 06 01* Europejskiego katalogu odpadów) nie stanowiące części ani nie zawarte w pojeździe silnikowym Ołowiowo-kwasowe baterie do pojazdów silnikowych (należące do kategorii 16 06 01* Europejskiego katalogu odpadów) nie stanowiące części ani nie zawarte w pojeździe silnikowym 16 02 11* i 20 01 23*


Sortowanie

Maksymalna ilość: 20 ton/7 dni.

ust. 45 pkt 2)

Składowanie w dowolnym miejscu zaprojektowanym lub przystosowanym do odzysku złomu metalu lub demontażu zużytych pojazdów silnikowych Obróbka (naprawa i/lub renowacja) i incydentalne składowanie

Maksymalna składowana ilość: 40 ton Maksymalny czas składowania: 12 miesięcy Wysokość każdej sterty lub stosu odpadów nie przekracza 5 metrów

Odpady są składowane w bezpiecznych pojemnikach, w odpowiednim przypadku na nieprzepuszczalnej nawierzchni posiadającej uszczelniony system odwodnienia.

ust. 47 pkt 2)

Graniczna składowana ilość (oczekująca na naprawę bądź renowację lub składowana po takiej obróbce): 80 metrów sześciennych Graniczne ilości obróbki: 5 ton/dzień Maksymalny czas składowania: 12 miesięcy

Czynność jest przeprowadzana głównie w celu powtórnego użycia zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do jego pierwotnego celu, w dowolnym bezpiecznym miejscu. Odpady są składowane w sposób, który nie utrudnia ich powtórnego użycia przyjaznego dla środowiska lub recyklingu. Podczas wykonywania tej czynności stosowane są najlepsze dostępne techniki obróbki, odzysku lub recyklingu. Odpady są składowane w sposób zapobiegający wydzielaniu CFC, HCFC lub HFC.

16 02 13* i 20 01 35*

Obróbka (naprawa i/lub renowacja) i incydentalne składowanie

Graniczna składowana ilość (oczekująca na naprawę bądź renowację lub składowana po takiej obróbce): 80 metrów sześciennych Graniczne ilości obróbki: 5 ton/dzień Maksymalny czas składowania: 12 miesięcy

Czynność jest przeprowadzana głównie w celu powtórnego użycia zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do jego pierwotnego celu, w dowolnym bezpiecznym miejscu. Odpady są składowane w sposób, który nie utrudnia ich powtórnego użycia przyjaznego dla środowiska lub recyklingu. Podczas wykonywania tej czynności stosowane są najlepsze dostępne techniki obróbki, odzysku lub recyklingu.

L 117/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2008

Przepis

Rodzaj odpadu wraz z kodem

Rodzaj czynności

Graniczne wartości

Inne wymagania

ust. 48 pkt 2)

16 02 11*, 20 01 23*

Składowanie

Graniczna składowana ilość: 80 metrów sześciennych Maksymalny czas składowania: 3 miesiące Całkowita wysokość stosu nie powinna przekraczać 2 jednostek lub 3,5 metra, zależnie od tego, co jest niższe

Odpady są składowane w sposób zapobiegający wydzielaniu CFC, HCFC i HFC, na nieprzepuszczalnej nawierzchni wewnątrz bezpiecznego magazynu. Odpady są składowane w sposób, który nie utrudnia ich powtórnego użycia przyjaznego dla środowiska lub recyklingu. Wymagane jest przykrycie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego zabezpieczające przed czynnikami atmosferycznymi.

16 02 13* i 20 01 35*

Składowanie

Graniczna składowana ilość: 80 metrów sześciennych Maksymalny czas składowania: 3 miesiące

Zużyty sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny składowany jest na nieprzepuszczalnej nawierzchni wewnątrz bezpiecznego magazynu. Wymagane jest przykrycie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego zabezpieczające przed czynnikami atmosferycznymi. Odpady są składowane w sposób, który nie utrudnia ich powtórnego użycia przyjaznego dla środowiska lub recyklingu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 45 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: cyflufenamid, FEN 560 i flonikamid (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1644) (1)

 • Dz. U. L117 - 42 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. nakładająca szczególne warunki dotyczące gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów pentachlorofenolem i dioksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1641) (1)

 • Dz. U. L117 - 40 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/57/WE w odniesieniu do przypadków podlegających zgłaszaniu w ramach systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1574) (1)

 • Dz. U. L117 - 27 z 20081.5.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/53/WE z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi (1)

 • Dz. U. L117 - 24 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2008 r.

 • Dz. U. L117 - 22 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L117 - 20 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimetylodibursztynianu astaksantyny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L117 - 16 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Ternasco de Aragón (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 15 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 102/2007 przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2008 r. dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy (1)

 • Dz. U. L117 - 13 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lenteja de la Armuña (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 11 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L117 - 1 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 388/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1472/2006 na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego samego produktu wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.