Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 122 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 1/2007/SC z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca decyzję Stałego Komitetu nr 5/2004/SC ustanawiającą zasadę podziału kosztów w przypadku mechanizmu finansowego EOG

Data ogłoszenia:2008-05-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 122 POZ 32

L 122/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.5.2008

DECYZJA STAŁEGO KOMITETU PAŃSTW EFTA NR 1/2007/SC z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca decyzję Stałego Komitetu nr 5/2004/SC ustanawiającą zasadę podziału kosztów w przypadku mechanizmu finansowego EOG

STAŁY KOMITET PAŃSTW EFTA,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem EOG, uwzględniając protokół 38a dotyczący mechanizmu finansowego EOG włączony do Porozumienia o EOG na mocy Porozumienia w sprawie udziału Republiki Cypryjskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Malty, Republiki Słowackiej, Republiki Słowenii, Republiki Węgierskiej i Rzeczpospolitej Polskiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz zmieniony umową o udziale Rumunii i Republiki Bułgarii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, uwzględniając decyzję Stałego Komitetu Państw EFTA nr 5/2004/SC z dnia 23 września 2004 r. ustanawiającą zasadę podziału kosztów w przypadku mechanizmu finansowego EOG, uwzględniając fakt, że Liechtenstein ma obecnie możliwość sporządzania własnych oficjalnych danych dotyczących produktu krajowego brutto (PKB),


PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Punkty 6 i 7 załącznika do decyzji Stałego Komitetu nr 5/2004/SC ustanawiającej zasadę podziału kosztów w przypadku mechanizmu finansowego EOG otrzymują następujące brzmienie: „6. Wartość PKB, stanowiąca podstawę do obliczenia składki na dany rok t, jest podawana do dnia 1 lutego tego samego roku i odnosi się do lat t-4, t-3 oraz t-2. W przypadku Liechtensteinu pod uwagę bierze się trzy ostatnie lata, dla których dostępne są dane.” Artykuł 2 Decyzja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Niniejszą decyzję stosuje się po raz pierwszy w odniesieniu do transzy na okres 2007–2008. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 25 października 2007 r. W imieniu Stałego Komitetu Przewodniczący

Stefán Haukur JÓHANNESSON

Sekretarz Generalny

Kåre BRYN

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 122 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L122 - 33 z 20088.5.2008

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 3/2007/SC z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EFTA oraz uchylająca decyzję nr 3/2005/SC Stałego Komitetu Państw EFTA

 • Dz. U. L122 - 30 z 20088.5.2008

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 1/2006/SC z dnia 27 kwietnia 2006 r. dotycząca audytu projektów w ramach mechanizmu finansowego (2004–2009)

 • Dz. U. L122 - 11 z 20088.5.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 298/05/COL z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie propozycji systemu zróżnicowanych regionalnie stawek składek na ubezpieczenie społeczne dla określonych sektorów gospodarki (Norwegia)

 • Dz. U. L122 - 7 z 20088.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2008 z dnia 7 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

 • Dz. U. L122 - 3 z 20088.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2008 z dnia 7 maja 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 28 kwietnia do dnia 2 maja 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L122 - 1 z 20088.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 405/2008 z dnia 7 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.