Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 128 POZ 10

Tytuł:

Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau

Data ogłoszenia:2008-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 128 POZ 10

L 128/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2008

UMOWY

RADA

Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau Wspólnota Europejska i rząd Republiki Gwinei Bissau powiadomiły się wzajemnie w dniu 15 kwietnia 2008 r. o zakończeniu procedur niezbędnych do wejścia w życie przedmiotowej umowy (1). W związku z powyższym umowa, zgodnie z jej art. 19, weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2008 r.


(1) Dz.U. L 342 z 27.12.2007, s. 5.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 128 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L128 - 11 z 200816.5.2008

  Sprostowanie do sprostowania do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006) (Tekst rozporządzenia opublikowany w drodze sprostowania w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 45 z dnia 15 lutego 2007 r.)

 • Dz. U. L128 - 8 z 200816.5.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie dostosowania wieloletnich ram finansowych

 • Dz. U. L128 - 6 z 200816.5.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L128 - 3 z 200816.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 425/2008 z dnia 15 maja 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 maja 2008 r.

 • Dz. U. L128 - 1 z 200816.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 424/2008 z dnia 15 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.