Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 131 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie mianowania dwóch członków i zastępcy członka z Włoch w Komitecie Regionów

Data ogłoszenia:2008-05-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 131 POZ 13

21.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/13

DECYZJA RADY z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie mianowania dwóch członków i zastępcy członka z Włoch w Komitecie Regionów (2008/382/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

a) na stanowiska członków: — Graziano MILIA, Presidente della Provincia di Cagliari, (zmiana mandatu), — Leonardo DOMENICI, Sindaco del comune di Firenze; oraz b) na stanowisko zastępcy członka: — Giuseppe VARACALLI, Consigliere comunale del Comune di Gerace. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263, uwzględniając propozycję rządu Włoch, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (1). Dwa stanowiska członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z rezygnacją Bruna MARZIANO i Paola FONTANELLIEGO. Jedno stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z rezygnacją pana CARRAZZY,

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 maja 2008 r. Artykuł 1 W imieniu Rady

A. BAJUK

Niniejszym następujące osoby zostają mianowane w Komitecie Regionów na pozostały okres kadencji, to znaczy do dnia 25 stycznia 2010 r.:

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 56 z 25.2.2006, s. 75.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 131 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L131 - 14 z 200821.5.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/377/WE z dnia 8 maja 2008 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (  Dz.U. L 130 z 20.5.2008)

 • Dz. U. L131 - 7 z 200821.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Sieci Migracyjnej

 • Dz. U. L131 - 6 z 200821.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L131 - 4 z 200821.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2008 z dnia 20 maja 2008 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Cordero de Navarra lub Nafarroako Arkumea (ChOG))

 • Dz. U. L131 - 3 z 200821.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2008 z dnia 20 maja 2008 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Český kmín (ChNP))

 • Dz. U. L131 - 1 z 200821.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2008 z dnia 20 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.