Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 131 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2008-05-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 131 POZ 6

L 131/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.5.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich (2008/380/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 215 akapit drugi, Pan Antonio TAJANI zostaje niniejszym mianowany członkiem Komisji, na okres od dnia 9 maja 2008 r. do dnia 31 października 2009 r. Artykuł 2 uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 128 akapit drugi, Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 9 maja 2008 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. a także mając na uwadze, co następuje: Sporządzono w Brukseli, dnia 9 maja 2008 r. W piśmie z dnia 7 maja 2008 r., uzupełnionym pismem z dnia 8 maja 2008 r., pan Franco FRATTINI rezygnuje ze sprawowania funkcji członka Komisji. Należy wyznaczyć jego następcę na okres pozostały do końca kadencji, W imieniu Rady


A. BAJUK

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 131 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L131 - 14 z 200821.5.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/377/WE z dnia 8 maja 2008 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (  Dz.U. L 130 z 20.5.2008)

 • Dz. U. L131 - 13 z 200821.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie mianowania dwóch członków i zastępcy członka z Włoch w Komitecie Regionów

 • Dz. U. L131 - 7 z 200821.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Sieci Migracyjnej

 • Dz. U. L131 - 4 z 200821.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2008 z dnia 20 maja 2008 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Cordero de Navarra lub Nafarroako Arkumea (ChOG))

 • Dz. U. L131 - 3 z 200821.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2008 z dnia 20 maja 2008 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Český kmín (ChNP))

 • Dz. U. L131 - 1 z 200821.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2008 z dnia 20 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.