Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 135 POZ 1

Tytuł:

Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej

Data ogłoszenia:2008-05-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 135 POZ 1

Strona 1 z 49
23.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 135/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny na mocy międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w ostatniej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnego pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html


Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej

Uzupełnienie 47: Regulamin nr 48 Wersja 4

Uwzględniająca wszystkie obowiązujące teksty, w tym: serię poprawek 04 — data wejścia w życie: 11 lipca 2008 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

Zakres Definicje Wniosek o udzielenie homologacji Homologacja Specyfikacje ogólne Specyfikacje poszczególnych urządzeń Zmiana i rozszerzenie homologacji typu pojazdu lub rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej 8. Zgodność produkcji 9. Sankcje za niezgodność produkcji 10. Ostateczne zaprzestanie produkcji 11. Nazwy i adresy służb technicznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań homologacyjnych oraz służb administracyjnych 12. Przepisy przejściowe

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 —

Załącznik 2 —

Komunikat dotyczący udzielenia, odmowy, rozszerzenia lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaprzestania produkcji typu pojazdu w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej na mocy regulaminu nr 48. Układ znaków homologacji

L 135/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.5.2008

Powierzchnia świateł, oś i środek odniesienia oraz kąty widoczności geometrycznej Widoczność światła czerwonego do przodu i widoczność światła białego do tyłu Warunki obciążenia stosowane do ustalania zmian pionowego ustawienia świateł mijania Pomiar zmiany odchylenia wiązki świateł mijania w funkcji obciążenia Oznaczenie nominalnego ustawienia początkowego, o którym mowa w pkt 6.2.6.1.1. niniejszego regulaminu Załącznik 8 — Sterowanie korektorem ustawienia świateł, o którym mowa w pkt 6.2.6.2.2. niniejszego regulaminu Załącznik 9 — Kontrola zgodności produkcji Załącznik 10 — Przykłady możliwych źródeł światła Załącznik 11 — Widoczność oznakowania odblaskowego z tyłu i z boku pojazdu

Załącznik 3 — Załącznik 4 — Załącznik 5 — Załącznik 6 — Załącznik 7 —

1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do homologacji pojazdów kategorii M i N oraz do ich przyczep (kategoria O) (1) w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej.

2.

DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu: 2.1. „Homologacja pojazdu” oznacza zatwierdzenie danego typu pojazdu w odniesieniu do liczby i sposobu rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej; „Typ pojazdu w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej” oznacza pojazdy, które nie różnią się między sobą w sposób zasadniczy w odniesieniu do cech opisanych w punktach od 2.2.1. do 2.2.4. Ponadto za nienależące do „pojazdów różnego typu” uważa się: pojazdy, które różnią się w rozumieniu punktów od 2.2.1. do 2.2.4., lecz różnice te nie pociągają za sobą zmian w odniesieniu do typu, liczby, umiejscowienia i geometrycznej widoczności świateł oraz nachylenia świateł mijania wymaganych dla danego typu pojazdu, oraz pojazdy wyposażone lub niewyposażone w światła dodatkowe:

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 135 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.