Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 153 POZ 37 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/109/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2008-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 153 POZ 37 - Strona 2

Strona 2 z 5

(8)

Ponadto, jak wskazano w zobowiązaniu, przedsiębiorstwa podjęły się prowadzić konsultacje z Komisją Europejską na temat wszelkich trudności, które mogą powstać podczas wykonywania i dalszego stosowania tego zobowiązania.

(16)

w odniesieniu do MCO dotyczącej wszystkich transakcji odsprzedaży produktu objętego zobowiązaniem nie były przestrzegane. W przypadku 13 transakcji przedsiębiorstwo wystawiło noty kredytowe, dla których jedynym uzasadnieniem gospodarczym było obniżenie ceny wskazanej na fakturze, co doprowadziło do ceny odsprzedaży niższej od MCO o 10 %. W odniesieniu do kolejnych 39 transakcji MCO nie była przestrzegana, ponieważ przedsiębiorstwo nie uwzględniło w odpowiedni sposób obliczeń MCO na podstawie „gotówkowej lub równoważnej formy warunków płatności”. Średnia cena odsprzedaży w ramach tych transakcji była o 7 % niższa od MCO. 4. Oświadczenia pisemne i przesłuchanie a) Złożoność zobowiązania


(18)

(9)

Aby zagwarantować przestrzeganie warunków zobowiązania, przedsiębiorstwa zgodziły się umożliwić przeprowadzenie wizyt weryfikacyjnych na miejscu, na swoim terenie, w celu sprawdzenia dokładności i prawdziwości danych zawartych we wspomnianych sprawozdaniach kwartalnych i dostarczenia wszelkich informacji, które Komisja uzna za niezbędne. 2. Wyniki wizyty weryfikacyjnej w Fundició Dúctil Benito

(17)

(10)

Wizyta weryfikacyjna została przeprowadzona na terenie Fundició Dúctil Benito (przedsiębiorstwo) w Hiszpanii w dniach od 2 do 3 lipca 2007 r. Dotyczyła ona okresu od dnia 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007 r. W wyniku wizyty weryfikacyjnej ustalono, że w przypadku 13 transakcji warunek dotyczący MCO nie był przestrzegany, ponieważ przedsiębiorstwo wystawiło noty kredytowe dotyczące tych transakcji, dla których jedynym istotnym uzasadnieniem gospodarczym było obniżenie ceny odsprzedaży wskazanej na fakturze. Ceny w ramach wymienionych transakcji są niższe od MCO średnio o 10 %. W trakcie wizyty weryfikacyjnej przedsiębiorstwo stwierdziło, że taka sytuacja mogła zaistnieć, gdyż jego sprzedawcy nie wiedzieli, iż MCO musi być przestrzegana w przypadku odsprzedaży niektórych zamknięć włazów (zwłaszcza tych, które zostały zakupione od jego powiązanych, chińskich producentów). Co więcej, MCO nie była przestrzegana w kolejnych 39 transakcjach, ponieważ przedsiębiorstwo nie uwzględniło, iż MCO powinna zostać obliczona na podstawie „gotówkowej lub równoważnej formy warunków płatności”; tj. w momencie zatwierdzania warunków płatności dotyczących konkretnych transakcji przedsiębiorstwo nie powiększyło swojej ceny odsprzedaży w porównaniu z MCO o 1 % za każdy dodatkowy miesiąc przyznany na dokonanie płatności. W związku z powyższym przedsiębiorstwo nie wypełniło obowiązku zgodnie z sekcją 3.10 zobowiązania. Ceny w ramach tych transakcji były niższe od MCO średnio o 7 %. Podczas wizyty weryfikacyjnej przedsiębiorstwo stwierdziło, że nie wiedziało, iż „gotówkowa lub równoważna forma warunków płatności” oznacza termin płatności wynoszący maksymalnie 10 dni. Przedsiębiorstwo błędnie uważało, że jest to termin 30-dniowy. 3. Powody wycofania przyjęcia zobowiązania

(11)

W trakcie wizyty weryfikacyjnej na miejscu przedsiębiorstwo potwierdziło, że nie informowało o wszystkich transakcjach odsprzedaży dotyczących produktu objętego zobowiązaniem, lecz tylko o tych, w przypadku których produkty zostały zakupione od przedsiębiorstw powiązanych. Przedsiębiorstwo utrzymywało w swoim pisemnym oświadczeniu, że niektóre naruszenia w zakresie sprawozdawczości mogły wynikać ze złożoności tekstu zobowiązania oraz z tego, iż przedsiębiorstwo nie otrzymało od służb Komisji żadnych uwag dotyczących sprawozdań. W odniesieniu do problemów związanych ze sprawozdawczością wskazano, iż przedsiębiorstwo otrzymało jasne instrukcje na temat sposobu przedkładania sprawozdań.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 153 POZ 37 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 42 z 200812.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 7, tom 8, s. 46)

 • Dz. U. L153 - 36 z 200812.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. L153 - 35 z 200812.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania dwóch członków z Francji do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L153 - 34 z 200812.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2008 r. dotycząca mianowania członka z Włoch do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L153 - 33 z 200812.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 524/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do okresu wykorzystania alkoholu winnego przyznanego na nowe zastosowania przemysłowe

 • Dz. U. L153 - 23 z 200812.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 523/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające załączniki VIII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie przywozu produktów z krwi przeznaczonych do wytwarzania produktów technicznych (1)

 • Dz. U. L153 - 21 z 200812.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 522/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L153 - 1 z 200812.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 521/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.