Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 155 POZ 17 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/162/WE dotyczącą systemu opłat za dokowanie we francuskich departamentach zamorskich

Data ogłoszenia:2008-06-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 155 POZ 17 - Strona 2

Strona 2 z 4

W odniesieniu do każdego z produktów, o których mowa, wniosek władz francuskich został rozpatrzony w świetle warunków określonych w decyzji 2004/162/WE. Nowe produkty są efektem działalności produkcyjnej podjętej w Gujanie Francuskiej po zgłoszeniu przez władze francuskie wniosku z dnia 14 marca 2003 r., który doprowadził do przyjęcia decyzji 2004/162/WE. Produkty te nie mogły więc być umieszczone w wykazach produktów w załączniku do decyzji 2004/162/WE. Jeden z dwóch


(3)

(1) Dz.U. L 52 z 21.2.2004, s. 64.

L 155/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.6.2008

(6)

We wrześniu 2005 r. rozpoczęto działalność w zakresie palenia kawy. W tym samym czasie uruchamiana jest działalność rolnicza dotycząca produkcji kawy surowej, która to działalność ma dostarczać surowiec dla palarni kawy. Docelowo działalności te, uwzględnione łącznie, powinny zezwolić na częściowe zaspokojenie popytu na kawę w Gujanie Francuskiej. Według danych przekazanych przez władze francuskie lokalny koszt wytworzenia palonej kawy jest wyższy o ponad 20 % od kosztu wytworzenia palonej kawy pochodzącej z zewnątrz. Celem zrównoważenia niedogodności, z którą styka się ta nowa produkcja lokalna, należy włączyć, w odniesieniu do Gujany Francuskiej, kawę paloną (pozycja 0901 21 według klasyfikacji nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej) do części B załącznika do decyzji 2004/162/WE zawierającego wykaz produktów lokalnych, w odniesieniu do których możliwe jest stosowanie stawki podatkowej różniącej się o dwadzieścia punktów procentowych w porównaniu z produktami niepochodzącymi z francuskich departamentów zamorskich.

(9)

Przedsiębiorstwo wytwarzające piwo, założone w 2006 r., rozpoczęło w 2007 r. produkcję piwa (pozycja 2203 według klasyfikacji nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej). Według danych przekazanych przez władze francuskie lokalny koszt wytworzenia piwa jest wyższy o ponad 30 % od kosztu wytworzenia piwa pochodzącego z zewnątrz. Celem zrównoważenia wyżej wymienionej niedogodności, z którą styka się ta nowa produkcja lokalna, należy włączyć, w odniesieniu do Gujany Francuskiej, pozycję 2203 do części C załącznika do decyzji 2004/162/WE zawierającego wykaz produktów lokalnych, w odniesieniu do których możliwe jest stosowanie stawki podatkowej różniącej się o trzydzieści punktów procentowych w porównaniu z produktami niepochodzącymi z francuskich departamentów zamorskich.

(10) (7)

Z początkiem 2006 r. rozpoczęto działalność w zakresie wytwarzania czekolady i wyrobów z kakao (pozycje 1801, 1802, 1803, 1805 i 1806 według klasyfikacji nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej). W tym samym czasie uruchomiona została działalność rolnicza w zakresie produkcji kakao. Docelowo działalności te, uwzględnione łącznie, powinny zezwolić na częściowe zaspokojenie popytu na czekoladę w Gujanie Francuskiej. Według danych przekazanych przez władze francuskie lokalny koszt wytworzenia czekolady i wyrobów z kakao jest wyższy o ponad 20 % od kosztu wytworzenia podobnych produktów pochodzących z zewnątrz. Celem zrównoważenia niedogodności, z którą styka się produkcja lokalna, należy włączyć, w odniesieniu do Gujany Francuskiej, pozycje 1801, 1802, 1803, 1805 i 1806 do części B załącznika do decyzji 2004/162/WE zawierającego wykaz produktów lokalnych, w odniesieniu do których możliwe jest stosowanie stawki podatkowej różniącej się o dwadzieścia punktów procentowych w porównaniu z produktami niepochodzącymi z francuskich departamentów zamorskich.

(8)

We wrześniu 2005 r. powstało przedsiębiorstwo, które rozwinęło działalność w zakresie wytwarzania chipsów maniokowych, chipsów bananowych i orzeszków ziemnych palonych (pozycje 2008 11 i 2008 99 według klasyfikacji nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej). Według danych przekazanych przez władze francuskie lokalny koszt wytworzenia produktów, o których mowa, jest wyższy o ponad 20 % od kosztu wytworzenia podobnych produktów pochodzących z zewnątrz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 155 POZ 17 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L155 - 28 z 200813.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (  Dz.U. L 299 z 16.11.2007)

 • Dz. U. L155 - 20 z 200813.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. dotycząca programu działania w zakresie odpadów i zasobów (WRAP) w odniesieniu do papieru drukowego i papieru do pisania zgłoszonego przez Zjednoczone Królestwo, zarejestrowana jako dokument nr C 45/05 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5421) (1)

 • Dz. U. L155 - 15 z 200813.6.2008

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L155 - 13 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 532/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L155 - 11 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 531/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L155 - 9 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 530/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiające środki nadzwyczajne w odniesieniu do statków rybackich do połowów okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45 ° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym

 • Dz. U. L155 - 8 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 529/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L155 - 7 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 528/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L155 - 5 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 527/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L155 - 3 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 526/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L155 - 1 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 525/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.