Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 157 POZ 46 - Strona 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

Data ogłoszenia:2008-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 157 POZ 46 - Strona 18

Strona 18 z 29

ZAŁĄCZNIK II Cięcie rozdzielające udo/nogę i grzbiet — odgraniczenie stawu biodrowego

Cięcie oddzielające udo od podudzia — odgraniczenie stawu kolanowego

ZAŁĄCZNIK III Artykuł 10 – Metody schładzania

da de et el en fr it lv

17.6.2008

bg

es

cs

1.

Въздушно охлаждане Luftkøling Luftkühlung Air chilling Refroidissement ą l'air Refroidissement par aspersion ventilée Refroidissement par immersion Raffreddamento per immersione Raffreddamento per aspersione e ventilazione Raffreddamento ad aria Luftspraykøling Luft-Sprühkühlung Ōhkpiserdusjahutus Air spray chilling Ψύξη με ψεκασμό


Refrigeración por aire

Ōhkjahutus

Ψύξη με αέρα

Vzduchem (Chlazení vzduchem)

Dzesēšana ar gaisu Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu Dzesēšana iegremdējot

PL

2.

Въздушнодушово охлаждане Neddypningskøling GegenstromTauchkühlung Sukeljahutus Ψύξη με βύθιση Immersion chilling

Refrigeración por aspersión ventilada

Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem

3.

Охлаждане чрез потапяне

Refrigeración por immersión

Ve vodní lázni ponořením

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1. Lucht-sproeikoeling Dompelkoeling Zanurzeniowa Refrigeraćão por imersão Refrigerare prin imersiune Owiewowonatryskowa Refrigeraćão por aspersão e ventilaćão Refrigerare prin dușare cu aer

Atšaldymas ore

Levegős hűtés

Tkessih bl-arja

Luchtkoeling

Owiewowa

Refrigeraćão por ventilaćão

Refrigerare în aer

Chladené vzduchom Chladené sprejovaním Chladené vo vode

Zračno hlajenje Hlajenje s pršenjem Hlajenje s potapljanjem

Ilmajäähdytys Ilmasprayjäähdytys Vesijäähdytys

Luftkylning Evaporativ kylning Vattenkylning

2.

Atšaldymas pučiant orą

Permetezéses hűtés

Tkessih b'air spray

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.

Atšaldymas panardinant

Bemerítéses hűtés

Tkessiħ b’immersjoni

L 157/65

ZAŁĄCZNIK IV Artykuł 11 pkt 1 — Rodzaje chowu

L 157/66

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

PL

Хранена с … % … гъска, хранена с овес Alimenté avec … % de … Oie nourrie ą l’avoine Alimentato con il … % di … Oca ingrassata con avena

Alimentado con … % de … Oca engordada con avena

Krmena (čím) … % (čeho) … Husa krmená ovsem

Fodret med … %… Havrefodret gås

Mast mit … % … Hafermastgans

Söödetud …, mis sisaldab …% … Kaeraga toidetud hani Ekstensiivne seespidamine (lindlas pidamine) Vabapidamine Ελεύθερης βοσκής Free range Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής Free-range — total freedom Traditional free range Sortant ą l’extérieur Fermier-élevé en plein air Εκτατικής εκτροφής Extensive indoor (barnreared) Élevé ą l’intérieur: système extensif Estensivo al coperto

Έχει τραφεί με … %… Χήνα που παχαίνεται με βρώμη

Fed with … % of … Oats fed goose

Barība ar … % … ar auzām barotas zosis

b)

Екстензивно закрито (отгледан на закрито) Ekstensivt staldopdræt (skrabe …) Extensive Bodenhaltung Fritgående Freilandhaltung

Sistema extensivo en gallinero

Extenzivní v hale

Turēšana galvenokārt telpās (“Audzēti kūtī”)

c)

Свободен начин на отглеждане Frilands … Bäuerliche Freilandhaltung Traditsiooniline vabapidamine

Gallinero con salida libre

Volný výběh

All’aperto

Brīvā turēšana

d)

Традиционен свободен начин на отглеждане

Granja al aire libre

Tradiční volný výběh

Rurale all’aperto

Tradicionālā brīvā turēšana

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

e)

Свободен начин на отглеждане – пълна свобода Bäuerliche Freilandhaltung Unbegrenzter Auslauf Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine

Granja de cría en libertad

Volný výběh – úplná volnost

Frilands … opdrættet i fuld frihed

Fermier-élevé en liberté

Rurale in libertą

Pilnīgā brīvība

17.6.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 157 POZ 46 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L157 - 110 z 200817.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/450/WPZiB z dnia 16 czerwca 2008 r. dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej

 • Dz. U. L157 - 108 z 200817.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/155/WE w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Australii, Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2466) (1)

 • Dz. U. L157 - 98 z 200817.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2008 r. dotycząca przepisów krajowych zgłoszonych przez Danię w sprawie dodawania azotynów do niektórych produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2168)

 • Dz. U. L157 - 96 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz wieprzowiny, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 806/2007

 • Dz. U. L157 - 95 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 549/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na wieprzowinę otwartego rozporządzeniem (WE) nr 979/2007

 • Dz. U. L157 - 94 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 548/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 812/2007

 • Dz. U. L157 - 93 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 547/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1382/2007

 • Dz. U. L157 - 92 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 546/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych produktów mięsnych pochodzących ze Szwajcarii, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1399/2007

 • Dz. U. L157 - 90 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 545/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L157 - 88 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 544/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w wodach WE obszaru ICES IIa i IV; wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VI, przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L157 - 43 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 542/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do cyflutryny oraz lektyny uzyskanej z fasoli czerwonej kidney (Phaseolus vulgaris) (1)

 • Dz. U. L157 - 23 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 541/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2008 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

 • Dz. U. L157 - 15 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 540/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 336/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia we Wspólnocie Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem w odniesieniu do wzorów formularzy

 • Dz. U. L157 - 13 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L157 - 1 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 538/2008 z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1386/2007 ustanawiające środki ochrony zasobów i egzekwowania, mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.