Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 158 POZ 67

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2001/111/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do niektórych cukrów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 10 z 12.1.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 27, s. 185)

Data ogłoszenia:2008-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 158 POZ 67

18.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/67

SPROSTOWANIA Sprostowanie do dyrektywy Rady 2001/111/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do niektórych cukrów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 10 z dnia 12 stycznia 2002 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 27, s. 185) 1. W całym tekście, z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „cukier gronowy”, „glukoza”.


2. Strona 185, art. 1 akapit drugi: zamiast: „Jednakże niniejszej dyrektywy nie stosuje się w odniesieniu do produktów określonych w części A załącznika, jeżeli występują one w następujących formach: cukier puder, cukier kandyzowany, cukier w głowach.”, „Jednakże niniejszej dyrektywy nie stosuje się w odniesieniu do produktów określonych w części A załącznika, jeżeli występują one w następujących formach: cukier puder, cukier lodowaty, cukier w głowach.”.

powinno być:

3. Strona 188, załącznik, sekcja A pkt 1: zamiast: „1. Cukier półbiały Oczyszczona i skrystalizowana sacharoza, w dobrej, przyjętej w obrocie jakości, o następujących właściwościach: a) polaryzacja b) zawartość cukru inwertowanego c) strata spowodowana wysuszeniem powinno być: „1. Cukier przemysłowy Oczyszczona i skrystalizowana sacharoza, w dobrej, przyjętej w obrocie jakości, o następujących właściwościach: a) polaryzacja b) zawartość cukru inwertowanego c) ubytek masy wskutek wysuszenia 4. Strona 188, załącznik, sekcja A pkt 2 lit. c): zamiast: powinno być: „c) strata spowodowana wysuszeniem „c) ubytek masy wskutek wysuszenia nie większa niż 0,06 % masy.”, nie większy niż 0,06 % masy”. nie mniej niż 99,5°Z nie więcej niż 0,1 % w masie nie większy niż 0,1 % masy.”. nie mniej niż 99,5°Z nie więcej niż 0,1 % w masie nie większa niż 0,1 % masy.”,

5. Strona 188, załącznik, sekcja A pkt 3 tytuł: zamiast: powinno być: „3. Cukier śnieżnobiały”, „3. Cukier ekstra biały”.

6. Strona 188, załącznik, sekcja A pkt 4 lit. c): zamiast: powinno być: „popiół (…)”, „popiół konduktometryczny (…)”.

7. Strona 188, załącznik, sekcja A pkt 5 lit. c): zamiast: powinno być: „popiół (…)”, „popiół konduktometryczny (…)”.

8. Strona 188, przypis 1, lit. b) tiret pierwsze: zamiast: powinno być: „— zawartość popiołu nie przekracza 0,1 %,”, „— zawartość popiołu konduktometrycznego nie przekracza 0,1 %,”.

L 158/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.6.2008

9. Strona 189, załącznik, sekcja A pkt 7 lit. c): zamiast: powinno być: „c) popioły zasiarczone „c) popiół siarczanowy nie więcej niż 1 % masy suchej.”, nie więcej niż 1 % masy suchej.”.

10. Strona 189, załącznik, sekcja A pkt 9: zamiast: „9. Cukier gronowy lub monohydrat cukru gronowego Oczyszczona i skrystalizowana D-glukoza, zawierająca jedną cząsteczkę wody krystalizacyjnej, o następujących właściwościach: a) cukier gronowy (D-glukoza) b) masa sucha c) popioły zasiarczone powinno być: „9. Glukoza lub jednowodna glukoza Oczyszczona i skrystalizowana D-glukoza, zawierająca jedną cząsteczkę wody krystalizacyjnej, o następujących właściwościach: a) glukoza (D-glukoza) b) masa sucha c) popiół siarczanowy 11. Strona 189, załącznik, sekcja A pkt 10 tytuł: zamiast: powinno być: „Cukier gronowy lub bezwodny cukier gronowy”, „Glukoza lub bezwodna glukoza”. nie mniej niż 99,5 % masy suchej nie mniej niż 90 % masy nie więcej niż 0,25 % masy suchej.”. nie mniej niż 99,5 % masy suchej nie mniej niż 90 % masy nie więcej niż 0,25 % masy suchej.”,

12. Strona 189, załącznik sekcja A pkt 11: zamiast: „11. Fruktoza Oczyszczona i skrystalizowana D-glukoza, o następujących właściwościach: zawartość fruktozy zawartość glukozy strata spowodowana wysuszeniem popiół minimum 98 % maksymalnie 0,5 % nie większa niż 0,5 % masy nie więcej niż 0,1 % masy, ustanowione zgodnie z lit. b) części B.”,

powinno być: „11. Fruktoza Oczyszczona i skrystalizowana D-fruktoza, o następujących właściwościach: zawartość fruktozy zawartość glukozy ubytek masy wskutek wysuszenia popiół minimum 98 % maksymalnie 0,5 % nie większy niż 0,5 % masy nie więcej niż 0,1 % masy, ustanowione zgodnie z lit. b) części B.”.

13. Strona 189, załącznik sekcja A pkt 11 pozycja czwarta: zamiast: powinno być: „popiół (…)”, „popiół konduktometryczny (…)”.

14. Strona 189, załącznik sekcja B nagłówek: zamiast: „B. METODA OKREŚLANIA TYPU ZABARWIENIA, ZAWARTOŚCI POPIOŁU I ZABARWIENIA W ROZTWORZE CUKRU (BIAŁEGO) ORAZ CUKRU ŚNIEŻNOBIAŁEGO OKREŚLONEGO W PKT. 2 I 3 CZĘŚCI A”, „B. METODA OKREŚLANIA TYPU ZABARWIENIA, ZAWARTOŚCI POPIOŁU KONDUKTOMETRYCZNEGO I ZABARWIENIA W ROZTWORZE CUKRU (BIAŁEGO) ORAZ CUKRU EKSTRA BIAŁEGO OKREŚLONEGO W PKT 2 I 3 CZĘŚCI A”.

powinno być:

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 158 POZ 67 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L158 - 65 z 200818.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do następujących substancji: tritlenek chromu, dichromian amonu oraz dichromian potasu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2326) (1)

 • Dz. U. L158 - 62 z 200818.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: chromian sodu, dichromian sodu i 2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-izopropylidenodifenol (tetrabromobisfenol A) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2256) (1)

 • Dz. U. L158 - 60 z 200818.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/139/WE w odniesieniu do organu zatwierdzonego do przechowywania księgi zarodowej lub rejestru świń w Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2472) (1)

 • Dz. U. L158 - 58 z 200818.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE przyjmującą niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2404) (1)

 • Dz. U. L158 - 56 z 200818.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzjach 2003/479/WE i 2007/829/WE dotyczących zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L158 - 41 z 200818.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/61/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca warunki, zgodnie z którymi niektóre organizmy szkodliwe, rośliny, produkty roślinne i inne wymienione w załącznikach I–V do dyrektywy Rady 2000/29/WE mogą być wprowadzane do Wspólnoty lub niektórych jej stref ochronnych lub przemieszczane we Wspólnocie lub w takich strefach celem przeprowadzenia prób lub do celów naukowo-badawczych i do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L158 - 17 z 200818.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/60/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L158 - 14 z 200818.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (Quantum Phytase) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L158 - 5 z 200818.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L158 - 3 z 200818.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 2380/2001 i (WE) nr 1289/2004 odnośnie do warunków zezwoleń na niektóre dodatki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt (1)

 • Dz. U. L158 - 1 z 200818.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.