Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 165 POZ 11

Tytuł:

Regulamin nr 12 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do ochrony kierowcy przed układem kierowniczym w przypadku uderzenia

Data ogłoszenia:2008-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 165 POZ 11

Strona 1 z 18
26.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/11

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ wywołują skutki prawne w międzynarodowym prawie publicznym. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html


Regulamin nr 12 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do ochrony kierowcy przed układem kierowniczym w przypadku uderzenia Zawierający cały obowiązujący tekst do: Suplement 3 do serii 03 poprawek – data wejścia w życie: 23 marca 2000 r.

1. 1.1

ZAKRES Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą zachowania układu kierowniczego pojazdów silnikowych kategorii M1 i pojazdów kategorii N1, o maksymalnej dopuszczalnej masie 1 500 kg, w odniesieniu do ochrony kierowcy w przypadku zderzenia czołowego. Na wniosek producenta, na mocy przepisów niniejszego regulaminu można homologować pojazdy inne niż te określone w pkt 1.1 powyżej.

1.2

2.

DEFINICJE Dla celów niniejszego regulaminu:

2.1

„Homologacja pojazdu” oznacza homologację typu pojazdu w odniesieniu do ochrony kierowcy przed układem kierowniczym w przypadku uderzenia. „Typ pojazdu” oznacza kategorię pojazdów silnikowych, nie różniących się pod takimi zasadniczymi względami, jak: Pojazdy napędzane silnikiem spalinowym: konstrukcja, wymiary, kształt i materiały konstrukcyjne części pojazdu położonej z przodu kierownicy; masa pojazdu gotowego do jazdy, zgodnie z definicją podaną w pkt 2.18 poniżej. Pojazdy napędzane silnikiem elektrycznym: wymiary, masa, konstrukcja pojazdu, kształt i materiały konstrukcyjne, położenie elementów układu napędowego, położenie akumulatora lub części akumulatora napędowego; masa pojazdu gotowego do jazdy, zgodnie z definicją podaną w pkt 2.18 poniżej. „Homologacja kierownicy” oznacza homologację typu kierownicy w odniesieniu do ochrony kierowcy przed układem kierowniczym w przypadku uderzenia.

2.2

2.2.1 2.2.1.1

2.2.1.2 2.2.2 2.2.2.1

2.2.2.2 2.3

L 165/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2008

2.4

„Typ kierownicy” oznacza kategorię kierownic, nie różniących się pod takimi zasadniczymi względami, jak: konstrukcja, wymiary, kształt i materiały konstrukcyjne. „Kierownica” oznacza urządzenie służące do kierowania wprawiane w ruch przez kierowcę, na ogół jest nim koło kierownicy. „Kierownica typu ogólnego” oznacza kierownicę, którą można zainstalować w więcej niż jednym homologowanym typie pojazdu, o ile różnice w sposobie mocowania kierownicy do kolumny kierownicy nie wpływają na zachowanie kierownicy w przypadku uderzenia. „Poduszka powietrzna” oznacza elastyczną poduszkę, która ma być napełniana gazem pod ciśnieniem i jest: przeznaczona do ochrony kierowcy pojazdu w przypadku uderzenia o kierownicę, napełniana przy użyciu urządzenia uruchamianego w przypadku zderzenia pojazdu. „Obręcz kierownicy” oznacza pseudotoroidalny zewnętrzny pierścień koła kierownicy zwykle trzymany przez kierowcę rękami podczas jazdy. „Ramię” oznacza poprzeczkę łączącą obręcz kierownicy z piastą. „Piasta” oznacza część kierownicy, zwykle umieszczoną pośrodku kierownicy, która: łączy kierownicę z wałem kierownicy, przenosi moment obrotowy kierownicy na wał kierownicy. „Środek piasty kierownicy” oznacza punkt na powierzchni piasty położony na osi wału kierownicy. „Płaszczyzna kierownicy” oznacza płaską powierzchnię dzielącą obręcz koła kierownicy na dwie równe części – od strony kierowcy i od strony przodu samochodu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 165 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L165 - 41 z 200826.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/487/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. wspierające w ramach Europejskiej strategii bezpieczeństwa powszechne stosowanie i wprowadzanie w życie Konwencji z 1997 r. o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu

 • Dz. U. L165 - 10 z 200826.6.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kiribati

 • Dz. U. L165 - 8 z 200826.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania połowy składu zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

 • Dz. U. L165 - 7 z 200826.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 603/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 412/2008

 • Dz. U. L165 - 6 z 200826.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 602/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L165 - 3 z 200826.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie środków ochronnych mających zastosowanie do określonych produktów rybołówstwa przywożonych z Gabonu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L165 - 1 z 200826.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.