Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 18 POZ 38

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1799/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 26/2004 dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty (  Dz.U. L 341 z 7.12.2006)

Data ogłoszenia:2008-01-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 18 POZ 38

L 18/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.1.2008

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1799/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 26/2004 dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341 z dnia 7 grudnia 2006 r.) Strona 27, załącznik, nagłówek tabeli 2: zamiast: powinno być: „Data spisu ustalona przez dany kraj”, „Data spisu ustalona dla danego kraju”.

Strona 27 i 28, załącznik: zamiast: „Tabela 3 Kody dla rodzaju narzędzi połowowych


Narzędzie bierne (S), ciągnione (T) lub narzędzie czynne (M) Pelagiczne (P) lub denne (D)

Kategorie narzędzi

Narzędzie

Kod

Sieci okrążające

Okrężnice Lampary

PS LA SB SDN SSC SPR TBB OTB PTB OTM PTM OTT DRB DRH HMD LNB LNS GNS GND GNC GTR GTN FPO

M M T T T T T T T T T T T T T M M S S S S S S

P P D/P D/P D/P D/P D D D D/P D/P D/P D D D P P D D/P D/P D/P D/P D

Niewody

Niewody plażowe Niewody duńskie Niewody szkockie Niewody obsługiwane z dwóch statków

Włoki

Włoki rozprzowe Włoki denne rozpornicowe Tuki denne Włoki pelagiczne Tuka pelagiczna Bliźniacze włoki rozpornicowe

Dragi

Draga ciągniona przez statek Ręczne dragi statkowe Dragi mechaniczne

Podrywki

Podrywki obsługiwane ze statku Podrywki obsługiwane z wybrzeża

Sieci skrzelowe i sieci oplątujące

Pławnice stawne (kotwiczone) Pławnice Słępy Drygawice (sieci trójścienne) Łączone sieci trójścienne i skrzelowe

Pułapki

Więcierze (pułapki)

23.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/39

Kategorie narzędzi

Narzędzie

Kod

Narzędzie bierne (S), ciągnione (T) lub narzędzie czynne (M)

Pelagiczne (P) lub denne (D)

Haki i liny

Wędy ręczne z wędziskiem lub bez (obsługiwane ręcznie) Wędy ręczne z wędziskiem lub bez (mechaniczne) Takle stawne Takle dryfujące Haki ciągnione

LHP LHM LLS LLD LTL NK NO

S S S S M

D/P D/P D P P

Narzędzia nieznane Brak narzędzi (2)

(1)

(1) Nie dotyczy statków floty lub rejestrowanych począwszy od dnia 1 stycznia 2003 r. (2) Dotyczy wyłącznie dodatkowego narzędzia połowowego.”,

powinno być: „Tabela 3 Kody dla rodzaju narzędzi połowowych

Narzędzie bierne (S), ciągnione (T) lub narzędzie czynne (M) Pelagiczne (P) lub denne (D)

Kategorie narzędzi

Narzędzie

Kod

Sieci okrążające

Okrężnice Lampary

PS LA SB SDN SSC SPR TBB OTB PTB OTM PTM OTT DRB DRH HMD LNB LNS GNS GND GNC GTR GTN FPO

M M T T T T T T T T T T T T T M M S S S S S S

P P D/P D/P D/P D/P D D D D/P D/P D/P D D D P P D D/P D/P D/P D/P D

Niewody

Niewody dobrzeżne Niewody duńskie Niewody szkockie Niewody obsługiwane z dwóch statków

Włóczone

Włoki rozprzowe Włoki denne rozpornicowe Tuki denne Włoki pelagiczne Tuki pelagiczne Zestawy dwuwłokowe

Dragi

Dragi ciągnione przez statek Ręczne dragi statkowe Dragi mechaniczne

Podrywki

Podrywki obsługiwane ze statku Podrywki obsługiwane z lądu

Sieci skrzelowe i sieci oplatające

Sieci stawne (kotwiczone) Sieci dryfujące Sieci stawne okrążające Sieci trójścienne Łączone sieci trójścienne i skrzelowe

Pułapki

Narzędzia pułapkowe

L 18/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.1.2008

Kategorie narzędzi

Narzędzie

Kod

Narzędzie bierne (S), ciągnione (T) lub narzędzie czynne (M)

Pelagiczne (P) lub denne (D)

Haki i liny

Wędy ręczne z wędziskiem lub bez (obsługiwane ręcznie) Wędy ręczne z wędziskiem lub bez (mechaniczne) Sznury haczykowe Takle dryfujące Haki ciągnione (trolling)

LHP LHM LLS LLD LTL NK NO

S S S S M

D/P D/P D P P

Narzędzia nieznane (1) Brak narzędzi (2)

(1)

Nie dotyczy statków znajdujących się we flocie w dniu 1 stycznia 2003 r. lub rejestrowanych po tej dacie. (2) Dotyczy wyłącznie dodatkowego narzędzia połowowego.”.

Strona 28, załącznik: zamiast: „Tabela 7 Kody dla pomocy publicznej Pomoc nie finansowana częściowo przez Wspólnotę Pomoc częściowo finansowana przez Wspólnotę Brak pomocy publicznej Pomoc przeznaczona na wymianę silnika uwarunkowana redukcją mocy (wariant indywidualny) Pomoc przeznaczona na wymianę silnika uwarunkowana redukcją mocy (wariant grupowy) AE AC PA EI EG”

powinno być: „Tabela 7 Kody dla pomocy publicznej Pomoc niefinansowana częściowo przez Wspólnotę Pomoc częściowo finansowana przez Wspólnotę zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2792/1999 Brak pomocy publicznej Pomoc przeznaczona na wymianę silnika uwarunkowana redukcją mocy (wariant indywidualny) Pomoc przeznaczona na wymianę silnika uwarunkowana redukcją mocy (wariant grupowy) AE AC PA EI EG”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 18 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L18 - 36 z 200823.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/718/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 186) (1)

 • Dz. U. L18 - 25 z 200823.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech, Polsce i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 55) (1)

 • Dz. U. L18 - 21 z 200823.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wydatki poniesione przez państwa członkowskie w związku z wdrażaniem systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej na 2007 r. (druga rata) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6595)

 • Dz. U. L18 - 12 z 200823.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6514)

 • Dz. U. L18 - 10 z 200823.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 54/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz grzybów zakonserwowanych w 2008 r.

 • Dz. U. L18 - 7 z 200823.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 53/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wina pochodzące z Republiki Czarnogóry

 • Dz. U. L18 - 5 z 200823.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 52/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. otwierające na rok 2008 i na lata następne kontyngent taryfowy mający zastosowanie w przywozie do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Islandii uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L18 - 3 z 200823.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 51/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 marca r. do dnia 31 maja 2008 r.

 • Dz. U. L18 - 1 z 200823.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 50/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.