Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 11

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

1 750 639

1 750 639

L 2/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

TYTUŁ 5 WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

ROZDZIAŁ 5 1 — ZASOBY LUDZKIE (HR)

511 5110

Honoraria dla ekspertów UE Honoraria dla ekspertów UE

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

84 290


84 290

512 5120

Honoraria dla ekspertów MEDA Honoraria dla ekspertów MEDA

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

59 500

59 500

513 5130

Wsparcie administracyjne Wsparcie administracyjne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

243 255

243 255

514 5140

Wsparcie ad hoc Wsparcie

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

37 762

37 762

ROZDZIAŁ 5 2 — KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

521 5211

Diety dzienne Diety dzienne ekspertów

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

151 514

151 514

5213

Diety dzienne zespołu ds. projektu

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

32 838

32 838

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/37 EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

ROZDZIAŁ 5 2 — KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE (ciąg dalszy)

522

Koszty podróży

5221

Podróże ekspertów UE

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

44 594

44 594

5222

Podróże ekspertów MEDA

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

367 796

367 796

5223

Podróże zespołu ds. projektu

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

38 096

38 096

ROZDZIAŁ 5 3 — INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA

531

Przejrzystość

5310

Przejrzystość

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

170 580

170 580

532

Konferencje/seminaria

5320

Konferencje/seminaria

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

250 769

250 769

ROZDZIAŁ 5 4 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3

540

Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3

5400

Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

9 382

9 382

L 2/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

ROZDZIAŁ 5 5 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4

550 5500

Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4 Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

151 610

151 610

ROZDZIAŁ 5 6 — AUDYT FINANSOWY

560 5600

Audyt finansowy Pomoc techniczna

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

20 850

20 850

ROZDZIAŁ 5 7 — WYDATKI NADZWYCZAJNE

570 5700

Wydatki nadzwyczajne Wydatki nadzwyczajne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

87 803

87 803

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/39 EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

TYTUŁ 6 KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS

ROZDZIAŁ 6 1 — SELEKCJA ROZDZIAŁ 6 2 — ZARZĄDZANIE UMOWAMI ROZDZIAŁ 6 3 — INFORMACJE I PUBLIKACJE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 6 1

610 6101 6103 6104 6106

Selekcja Posiedzenia poświęcone ocenie Ocena techniczna JEP Pomoc techniczna IMG Ocena techniczna SCM Artykuł 6 1 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 6 1 — OGÓŁEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 38 002 119 297 6 624 11 319 175 242 175 242 38 002 119 297 6 624 11 319 175 242 175 242

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 333 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 309 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 279 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 249 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 229 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 219 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 191 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 181 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 173 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 155 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 135 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

 • Dz. U. L2 - 127 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 105 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 83 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L2 - 75 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 65 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 51 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 43 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.