Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 11

ROZDZIAŁ 6 2

620 6202 6203 6204

Ocena umów Sprawozdania — Ocena finansowa Audyty finansowe Oprogramowanie do projektów administracyjnych Artykuł 6 2 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 6 2 — OGÓŁEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 154 205 98 500 7 500 260 205 260 205 154 205 98 500 7 500 260 205 260 205

ROZDZIAŁ 6 3

630 6303 6304 6305

Informacje i publikacje Badania Tempus Informacje i materiały reklamowe Tempus Rozwój witryny internetowej Artykuł 6 3 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 6 3 — OGÓŁEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 45 000 60 000 12 900 117 900 117 900 45 000 60 000 12 900 117 900 117 900


L 2/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

ROZDZIAŁ 6 4 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 6 5 — REZERWA

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 6 4

640 6401 6402 6403

Wydatki administracyjne Koszty wysyłki Wydatki na tłumaczenia pisemne Wypełnianie, rejestracja, wprowadzanie danych Artykuł 6 4 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 6 4 — OGÓŁEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 100 500 109 800 79 710 290 010 290 010 100 500 109 800 79 710 290 010 290 010

ROZDZIAŁ 6 5

650 6500

Rezerwa Rezerwa Artykuł 6 5 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 6 5 — OGÓŁEM p.m. p.m. p.m. 26 643 26 643 26 643 26 643 26 643 26 643

Tytuł 6 — Ogółem OGÓŁEM

p.m. 19 116 900

870 000 4 129 145

870 000 23 246 045

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/41 EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

TYTUŁ 6 KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS

ROZDZIAŁ 6 1 — SELEKCJA

610

Selekcja

6101

Posiedzenia poświęcone ocenie

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

38 002

38 002

6103

Ocena techniczna JEP

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

119 297

119 297

6104

Pomoc techniczna IMG

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

6 624

6 624

6106

Ocena techniczna SCM

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

11 319

11 319

ROZDZIAŁ 6 2 — ZARZĄDZANIE UMOWAMI

620

Ocena umów

6202

Sprawozdania — Ocena finansowa

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

154 205

154 205

6203

Audyty finansowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

98 500

98 500

6204

Oprogramowanie do projektów administracyjnych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

7 500

7 500

L 2/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

ROZDZIAŁ 6 3 — INFORMACJE I PUBLIKACJE

630 6303

Informacje i publikacje Badania Tempus

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

45 000

45 000

6304

Informacje i materiały reklamowe Tempus

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

60 000

60 000

6305

Rozwój witryny internetowej

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

12 900

12 900

ROZDZIAŁ 6 4 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE

640 6401

Wydatki administracyjne Koszty wysyłki

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

100 500

100 500

6402

Wydatki na tłumaczenia pisemne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

109 800

109 800

6403

Wypełnianie, rejestracja, wprowadzanie danych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

79 710

79 710

ROZDZIAŁ 6 5 — REZERWA

650 6500

Rezerwa Rezerwa

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

26 643

26 643

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 333 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 309 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 279 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 249 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 229 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 219 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 191 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 181 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 173 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 155 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 135 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

 • Dz. U. L2 - 127 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 105 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 83 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L2 - 75 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 65 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 51 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 43 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.