Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 11

Tytuł 6 — Ogółem OGÓŁEM

p.m. 19 116 900

870 000 4 129 145

870 000 23 246 045

L 2/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

TYTUŁ 6 TEMPUS — POMOC TECHNICZNA

ROZDZIAŁ 6 0 — TEMPUS

600 6000

TEMPUS TEMPUS

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

870 000

870 000

ROZDZIAŁ 6 9 — TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

690 6900


TEMPUS — Finansowanie w latach poprzednich TEMPUS — Finansowanie w latach poprzednich

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/15 EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

WYDATKI

Środki 2007 Tytuł Rozdział Treść Zobowiązanie Płatność Budżet korygujący nr 1 Zobowiązanie Płatność Nowa kwota Zobowiązanie Płatność

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM Tytuł 1 — Ogółem 12 288 500 950 000 181 000 12 288 500 950 000 181 000 33 500 106 000 – 5 000 33 500 106 000 – 5 000 12 322 000 1 056 000 176 000 12 322 000 1 056 000 176 000

11 13 14 15

290 000 13 719 500

290 000 13 719 500

– 35 000 99 500

– 35 000 99 500

255 000 13 819 000

255 000 13 819 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNE INFORMACYJNO594 000 594 000 – 63 900 – 63 900 530 100 530 100

20

693 000

693 000

54 000

54 000

747 000

747 000

21

22

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE Tytuł 2 — Ogółem

70 000 202 000 135 000 1 745 000

70 000 202 000 135 000 1 745 000

0 12 900 – 3 000 0

0 12 900 – 3 000 0

70 000 214 900 132 000 1 745 000

70 000 214 900 132 000 1 745 000

23 25

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI WYDATKI OPERACYJNE DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO Tytuł 3 — Ogółem 609 000 649 986 283 256 369 396 892 256 1 019 382

30 31

3 043 400 3 652 400

3 002 415 3 652 401

383 600 666 856

297 459 666 855

3 427 000 4 319 256

3 299 874 4 319 256

L 2/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

WYDATKI (ciąg dalszy)

Środki 2007 Tytuł Rozdział 9 Treść Zobowiązanie Płatność Budżet korygujący nr 1 Zobowiązanie Płatność Nowa kwota Zobowiązanie Płatność

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m.

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT Tytuł 10 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m.

4 43

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 742 150 742 150 742 150 742 150 742 150 742 150 742 150 742 150

5

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 ZASOBY LUDZKIE (HR) KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4 AUDYT FINANSOWY WYDATKI NADZWYCZAJNE Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 424 807 634 838 421 349 9 382 151 610 20 850 87 803 1 750 639 424 807 634 838 421 349 9 382 151 610 20 850 87 803 1 750 639 424 807 634 838 421 349 9 382 151 610 20 850 87 803 1 750 639 424 807 634 838 421 349 9 382 151 610 20 850 87 803 1 750 639

51 52 53 54 55 56 57

6 61 62 63 64 65

KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS SELEKCJA ZARZĄDZANIE UMOWAMI INFORMACJE I PUBLIKACJE WYDATKI ADMINISTRACYJNE REZERWA Tytuł 6 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 175 242 260 205 117 900 290 010 26 643 870 000 175 242 260 205 117 900 290 010 26 643 870 000 175 242 260 205 117 900 290 010 26 643 870 000 175 242 260 205 117 900 290 010 26 643 870 000

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 333 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 309 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 279 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 249 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 229 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 219 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 191 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 181 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 173 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 155 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 135 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

 • Dz. U. L2 - 127 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 105 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 83 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L2 - 75 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 65 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 51 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 43 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.