Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 11

OGÓŁEM

19 116 900

19 116 901

4 129 145

4 129 144

23 246 045

23 246 045

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/17 EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

TYTUŁ 1 WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 1

110 1100 1101 1102 1103

Pracownicy wg stanu zatrudnienia Wynagrodzenie zasadnicze Dodatki rodzinne Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy Dodatek sekretarski Artykuł 1 1 0 — Ogółem 6 737 500 600 000 900 000 p.m. 8 237 500 – 35 500 – 70 000 34 500 6 772 000 600 000 830 000 p.m. 8 202 000


111 1112

Inny personel Personel miejscowy Artykuł 1 1 1 — Ogółem 200 000 1 500 000 – 50 000 – 50 000 150 000 1 450 000

113 1130 1131

Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych Artykuł 1 1 3 — Ogółem 250 000 65 000 405 000 – 25 000 – 15 000 – 40 000 225 000 50 000 365 000

117 1172 1177

Świadczenia dodatkowe Koszt organizacji stażów w Fundacji Inne świadczone usługi i instytucjonalne służby audytu Artykuł 1 1 7 — Ogółem 30 000 450 000 480 000 – 18 000 300 000 282 000 12 000 750 000 762 000

118 1180 1181 1182 1183 1184

Koszty związane z rekrutacją i zmianami Inne wydatki z tytułu rekrutacji Koszty podróży Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania Dodatki na przeprowadzkę Tymczasowe diety dzienne Artykuł 1 1 8 — Ogółem 75 000 16 000 200 000 130 000 53 000 474 000 – 3 000 – 90 000 – 20 000 – 10 000 – 123 000 75 000 13 000 110 000 110 000 43 000 351 000

119 1190 1191

Wskaźniki korygujące Wskaźniki korygujące Wyrównania wynagrodzeń Artykuł 1 1 9 — Ogółem ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM 850 000 179 000 1 029 000 12 288 500 15 000 – 15 000 0 33 500 865 000 164 000 1 029 000 12 322 000

L 2/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 3

130 1300

Koszty podróży i wyjazdów służbowych Koszty podróży i wyjazdów służbowych Artykuł 1 3 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM 950 000 950 000 950 000 106 000 106 000 106 000 1 056 000 1 056 000 1 056 000

ROZDZIAŁ 1 4

140 1400

Koszty prowadzenia restauracji i stołówek Koszty prowadzenia restauracji i stołówek Artykuł 1 4 0 — Ogółem Restauracje, posiłki i stołówki Restauracje, posiłki i stołówki Artykuł 1 4 2 — Ogółem Służba medyczna Służba medyczna Artykuł 1 4 3 — Ogółem Szkolenia wewnętrzne Szkolenia wewnętrzne Artykuł 1 4 4 — Ogółem Inne interwencje Inne interwencje Artykuł 1 4 9 — Ogółem ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM p.m. p.m. 181 000 5 000 5 000 – 5 000 5 000 5 000 176 000 150 000 150 000 – 5 000 – 5 000 145 000 145 000 31 000 31 000 – 5 000 – 5 000 26 000 26 000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

142 1420

143 1430

144 1440

149 1490

ROZDZIAŁ 1 5

152 1520

Wymiana personelu między Fundacją a sektorem publicznym Oddelegowani eksperci krajowi Artykuł 1 5 2 — Ogółem ROZDZIAŁ 1 5 — OGÓŁEM 290 000 290 000 290 000 – 35 000 – 35 000 – 35 000 255 000 255 000 255 000

Tytuł 1 — Ogółem

13 719 500

99 500

13 819 000

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/19 EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

TYTUŁ 1 WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

110

Pracownicy wg stanu zatrudnienia

1100

Wynagrodzenie zasadnicze

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

6 737 500

34 500

6 772 000

1101

Dodatki rodzinne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

600 000

600 000

1102

Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

900 000

– 70 000

830 000

1103

Dodatek sekretarski

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 333 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 309 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 279 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 249 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 229 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 219 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 191 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 181 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 173 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 155 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 135 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

 • Dz. U. L2 - 127 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 105 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 83 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L2 - 75 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 65 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 51 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 43 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.