Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 11

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

ROZDZIAŁ 2 1 — TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (ciąg dalszy)

2 1 0 (ciąg dalszy)

2103

Koszty telekomunikacyjne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

90 000

5 000

95 000

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

220

Instalacje techniczne i sprzęt biurowy

2200

Zakup

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

9 000

5 053

14 053


2203

Konserwacja, użytkowanie i naprawy

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

4 000

– 237

3 763

221

Meble

2210

Zakup

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

11 000

– 1 978

9 022

223

Transport

2233

Konserwacja, użytkowanie i naprawy

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

3 000

– 2 838

162

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

230

Materiały papiernicze i biurowe

2300

Materiały papiernicze i biurowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

33 000

28 900

61 900

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/27 EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (ciąg dalszy)

233 2330

Wydatki prawne Wydatki prawne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

70 000

– 16 000

54 000

ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

250 2500

Posiedzenia i koszty towarzyszące Posiedzenia i zebrania ogólnie

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

135 000

– 3 000

132 000

L 2/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

TYTUŁ 3 WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI OPERACYJNE ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

Artykuł Pozycja Środki 2007 Treść Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 0

300 3000

Dokumentacja operacyjna Kupno operacyjnych publikacji i abonamentów Artykuł 3 0 0 — Ogółem 32 000 32 000 29 828 29 828 – 17 000 – 17 000 – 13 656 – 13 656 15 000 15 000 16 172 16 172

301 3010

Publikacja informacji Publikacje ogólne Artykuł 3 0 1 — Ogółem 345 000 345 000 521 944 521 944 266 000 266 000 134 796 134 796 611 000 611 000 656 740 656 740

304 3040

Wydatki na tłumaczenia pisemne Wydatki na tłumaczenia pisemne Artykuł 3 0 4 — Ogółem ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM 224 000 224 000 609 000 90 000 90 000 649 986 34 256 34 256 283 256 248 256 248 256 369 396 258 256 258 256 892 256 338 256 338 256 1 019 382

ROZDZIAŁ 3 1

313 3130

Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego Artykuł 3 1 3 — Ogółem 8 000 8 000 9 049 9 049 – 1 589 – 1 589 8 000 8 000 7 460 7 460

314 3140

Projekty mające na celu pogłębianie wiedzy i wzmocnienie systemów Projekty mające na celu pogłębianie wiedzy i wzmocnienie systemów Artykuł 3 1 4 — Ogółem 340 000 340 000 451 997 451 997 – 10 750 – 10 750 – 31 859 – 31 859 329 250 329 250 420 138 420 138

315 3150

Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w obszarach sąsiadujących Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w obszarach sąsiadujących Artykuł 3 1 5 — Ogółem 930 000 930 000 416 731 416 731 45 000 45 000 53 166 53 166 975 000 975 000 469 897 469 897

316

Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE na obszarach przyłączonych do UE w wyniku rozszerzenia Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE na obszarach przyłączonych do UE w wyniku rozszerzenia Artykuł 3 1 6 — Ogółem

3160

830 000 830 000

374 867 374 867

193 000 193 000

130 683 130 683

1 023 000 1 023 000

505 550 505 550

4.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 333 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 309 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 279 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 249 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 229 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 219 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 191 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 181 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 173 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 155 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 135 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

 • Dz. U. L2 - 127 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 105 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 83 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L2 - 75 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 65 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 51 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 43 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.